Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις ΕΚΕΨΥΕ: Κοιν. Λειτουργοί-Ψυχολόγοι-Νοσηλευτές-Παιδοψυχίατροι-Ψυχίατροι-Διοικητικό Προσωπικό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις ΕΚΕΨΥΕ: Κοιν. Λειτουργοί-Ψυχολόγοι-Νοσηλευτές-Παιδοψυχίατροι-Ψυχίατροι-Διοικητικό Προσωπικό – Προκήρυξη Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών – Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως και 10.08.2022

Προσλήψεις ΕΚΕΨΥΕ

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των υπηρεσιών του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχίατρους, Παιδοψυχίατρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές και Διοικητικό προσωπικό υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους και την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 33 10683 ΑΘΗΝΑ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 3427/19-07-2022

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως και 10.08.2022

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία μόνο ειδικότητα της παρούσας προκήρυξης. Η υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερες της μίας (1) θέσης της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ως εμπειρία των παραπάνω θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα έκαστης αντίστοιχης θέσης.

Οι θέσεις, τα γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων, ακολουθούν:

Αναλυτικά

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την Αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Οδηγός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Δικαιολογητικά-Ανάληψη υπηρεσίας-Ορκωμοσία-Τοποθέτηση-Μισθός-Αδειες 

Ποινές αναπληρωτών όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Οι 4 περιπτώσεις 

Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Ενδεικτικά βήματα όταν κάτι δεν πάει καλά | Οδηγός 

Ανασυγκροτήσεις ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ μετά την επιλογή νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ 2022-2ΕΑ: Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση