Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

100 Υποτροφίες Στέγης σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

100 Υποτροφίες Στέγης σε προπτυχιακούς φοιτητές: Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία την 26η Φεβρουαρίου 2021.

100 Υποτροφίες Στέγης σε προπτυχιακούς φοιτητές

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5051039)» – Υποέργο 1, που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Πνευματικό, Καθηγητή Εξελικτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)

Προκηρύσσει

εκατό (100) ετήσιες προπτυχιακές υποτροφίες, σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα του ιδρύματος και είναι

(α) φοιτητές με αναπηρίες που δεν μπορούν να διαμείνουν στις εστίες εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια,

(β) φοιτητές από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και

(γ) φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Σε ποιους απευθύνονται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων και Σχολών του ΠΔΜ, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(1) Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το προηγούμενο της υποτροφίας φορολογικά έτος (2019) να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) βάσει φορολογικής δήλωσης στην οποία ο/η φοιτητής/ια περιλαμβάνεται ως Υπόχρεος/η ή Εξαρτώμενο Μέλος.

(2) Δεν λαμβάνουν κατά τη διάρκεια λήψης της Υποτροφίας επιδότησης στέγης άλλου είδους σχετική επιδότηση ενοικίου ή διαμονή στις εστίες του ιδρύματος.

(3) Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ και δεν έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις.

(4) Δεν έχουν υπερβεί, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020, το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

(5) Έχουν περάσει τουλάχιστον το 40% των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όσον αφορά στο όριο του 40% των μαθημάτων, αποφασίζει η Σύγκλητος μετά από εισήγηση της ΜΥΦΕΟ. Για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες δεν ισχύει η προϋπόθεση των μαθημάτων.

(6) Σπουδάζουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 40Km από τον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων του ή και της μόνιμης κατοικία του.

(7) Δεν διαθέτουν οι ίδιοι/ες ή οι γονείς τους, ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία εντός του Δήμου σπουδών και των κοινοτήτων αυτού.

(8) Δεν εκπονούν την πρακτική τους άσκηση εκτός του Νομού διαμονής των σπουδών τους.

Διάστημα υποτροφίας

Το διάστημα που θα καλύψει η υποτροφία στέγης είναι από 01/09/2020 ως και 30/06/2021 με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό για έκαστη υποτροφία 1200€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση applications.uowm.gr, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 26/02/2021 και ώρα 12.00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη, για την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται από τη γραμματεία της Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ)

  • στο τηλέφωνο 2385055207
  • ή μέσω email στη διεύθυνση myfeo@uowm.gr.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ διευκρινίσεις για την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Επτά θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 
Χορήγηση δύο προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ από από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κλεάρχου Τσουρίδη
Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες σε Ελλάδα και εξωτερικό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση