Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

11η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών ΕΑΕ και Σχολικής Ψυχολογίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
11η Τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας | ΦΕΚ.
11η Τροποποίηση απόφασης συνάφειας

Με την υπ. αριθμ . 14574/Ζ1 – ΦΕΚ B 592 – 15.02.2021 – Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Α. Συρίγου, έχουμε την 11η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 8-4-2019 (Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Αναλυτικά
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση

Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 66581/Ζ1/24.4.2019 (Β’ 1455), 80237/Ζ1/21.5.2019 (Β’ 1809), 82365/Ζ1/23.5.2019 (Β’ 1869), 102746/Ζ1/26.6.2019 (Β’ 2743), 125519/Ζ1/6-8-2019 (Β’ 3260), 180405/Z1/19.11.2019 (Β’ 4279), 16157/Ζ1/5.2.2020 (Β’ 371),31750/Ζ1/4-3-2020 (Β’ 1119), 97130/Ζ1/ 22.7.2020 (Β’ 3144) και 158189/Ζ1/19-11-2020 (Β’ 5219) όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1, προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ: Α.Π.Θ. KAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις», προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ: UNIVERSITY COLLEGE LONDON

ΤΙΤΛΟΣ: MASTER OF ARTS IN SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES (DYSLEXIA)

ΧΩΡΑ: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η ισχύς της απόφαση αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 592 – 15.02.202111η Τροποποίηση συνάφειας μεταπτυχιακών

Δείτε σχετικά

Ολες οι Αποφάσεις Διαπίστωσης Συνάφειας :
1) Η Αρχική
2) Η 1η Τροποποίηση
3) Η 2η Τροποποίηση
4) Η 3η Τροποποίηση
5) Η 4η Τροποποίηση
6) Η 5η Τροποποίηση
7) Η 6η Τροποποίηση
8) Η 7η Τροποποίηση
9) Η 8η Τροποποίηση
10) Η 9η Τροποποίηση
11) Η 10η Τροποποίηση
Λίστα Συνάφειας: Διόρθωση σφάλματος στην 80237/ΖΙ/21-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Δείτε επίσης

Πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών ΕΑΕ: Τι είπαν φοιτητές στον ΑΝΤ1 για το ζήτημα της αναστολής
Aπόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: Μονιμοποιούνται συμβασιούχοι-Ενημέρωση εκπαιδευτικών
Ενημέρωση αναπληρωτών για αναδρομικά δώρων και επιδομάτων-Κατάθεση νέων αγωγών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση