Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

130ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη Φλωρεντία στο πλαίσιο Προγράμματος ERASMUS+

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

130ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη Φλωρεντία στο πλαίσιο Προγράμματος ERASMUS+ – Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy.

130ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

ERASMUS+: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 130ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών στη Φλωρεντία

Οι εκπαιδευτικοί του 130ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών Ντόνα Δέσποινα (ΠΕ70.50), Πασαρούγα Μαρία (ΠΕ70), Δασκαλοπούλου Ειρήνη (ΠΕ70),  και Λυγούρα Στέλλα (ΠΕ70),  σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy, πραγματοποίησαν επιμορφωτική επίσκεψη από 25/03/2024 έως 30/03/2024 στη Φλωρεντία, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ με κωδικό 2023-1-ELO1-KA 122-SHC-000137384 και τίτλο σχεδίου: «Διαφοροποιημένη διδασκαλία προς μια ισότιμη μάθηση για όλους: Προωθώντας τα κίνητρα των μαθητών και την αντιμετώπιση συγκρούσεων σε τάξεις με μαθητές διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου και διαφορετικών/ ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών».

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention» όπου εξερευνήσαν πρακτικές διαχείρισης συγκρούσεων, τεχνικές ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης και στρατηγικές για την πρόληψη του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και των συζητήσεων, οι εκπαιδευτικοί εξέτασαν το μοντέλο P.E.R.M.A. και πραγματοποίησαν δραστηριότητες για την προώθηση της συνειδητότητας (mindfulness) των μαθητών. Μέσω πρακτικών ασκήσεων και παιχνιδιών ρόλων ανέπτυξαν τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην τάξη και την προαγωγή της ευημερίας των μαθητών.

Επίσης, στο ίδιο πρόγραμμα συμμετείχαν συνάδελφοι από τέσσερις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον πλούσιο σε ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Η συνεργασία και η συζήτηση σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων χωρών παρείχαν την ευκαιρία για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αμοιβαία εμπλοκή σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και τη μάθηση. Αυτή η ποικιλία συμμετεχόντων ενίσχυσε την ανοικτή συζήτηση και παρείχε πολυποίκιλες προοπτικές για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η μετακίνηση αυτή υπήρξε μια πολύτιμη εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό κίνητρο για διαμοιρασμό και συζήτηση των νεοαποκτηθεισών γνώσεων και πρακτικών με τους συναδέλφους μας, με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους μέσα στην καθημερινότητα της τάξης και την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου διαχείρισης συγκρούσεων στο πλαίσιο ολόκληρης της σχολικής μονάδας.

Δείτε επίσης

Προωθητές Erasmus+ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την περίοδο 2021-2027 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην τεχνητή νοημοσύνη-Ο μετασχηματισμός της εκπ/σης δεν είναι εθελοντική διαδικασία 

Τεχνητή νοημοσύνη και αναβάθμιση δεξιοτήτων-Πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση και έλεγχό της σε παγκόσμιο επίπεδο 

Μαθησιακές επιδόσεις Eλλήνων μαθητών: “Καμπανάκι” ΟΟΣΑ-Τι ειπώθηκε στο Φόρουμ των Δελφών 

Εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών: Διδακτικό και εργασιακό ωράριο-Αδειες-Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις | Οδηγός

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση