Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

15η Τροποποίηση απόφασης συνάφειας μεταπτυχιακών ΕΑΕ και Σχολικής Ψυχολογίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

15η τροποποίηση απόφασης συνάφειας μεταπτυχιακών ΕΑΕ και Σχολικής Ψυχολογίας-Απόφαση του Υφυπουργού ΠΑΙΘ κου Ευάγγελου Συρίγου. 

Απόφαση

15η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Με την υπ. αριθμ. Αριθμ. 31802/Ζ1 – ΦΕΚ B 1574 – 04.04.2022 – Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Ευάγγελου Συρίγου, τροποποιείται η υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργική Απόφαση “Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας” (Β’ 1217), ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις» προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

 

ΙΔΡΥΜΑ/ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY OF EAST LONDON MASTER OF ARTS IN SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται το ακόλουθο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, με την προϋπόθεση

i) της πραγματοποίησης υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 ECTS (500 τουλάχιστον ώρες)

ii) η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας να αφορά εκπαιδευτικό κλάδο

 

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY OF EAST LONDON-AKMI METROPOLITAN COLLEGE MASTER OF ARTS IN SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – ΕΛΛΑΔΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ B 1574 – 04.04.2022

Δείτε σχετικά
Ολες οι Αποφάσεις Διαπίστωσης Συνάφειας :

1) Η Αρχική

2) Η 1η Τροποποίηση

3) Η 2η Τροποποίηση

4) Η 3η Τροποποίηση

5) Η 4η Τροποποίηση

6) Η 5η Τροποποίηση

7) Η 6η Τροποποίηση

8) Η 7η Τροποποίηση

9) Η 8η Τροποποίηση

10) Η 9η Τροποποίηση

11) Η 10η Τροποποίηση

12) Η 11η Τροποποίηση

13) Η 12η Τροποποίηση

14) Η 13η Τροποποίηση

Λίστα Συνάφειας: Διόρθωση σφάλματος στην 80237/ΖΙ/21-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Δείτε επίσης

Κόπτσης για διορισμούς-Πίνακες ειδικής-υπηρέτηση οργανικής νεοδιόριστων-ωράριο Νηπιαγωγών 

Έως δώδεκα υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση