Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

18η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

18η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία – Σε ΦΕΚ Απόφαση του Υφυπουργού ΠΑΙΘ κου Αγγελου Συρίγου.

18η τροποποίηση απόφασης συνάφειας

Με την υπ. αριθμ.6173/Ζ1 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Αγγελου Συρίγου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 308/25-1-2023, έχουμε την 18η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 8-4-2019 (Β’ 1217) Υπουργικής Απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Αναλυτικά

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217), ως ακολούθως:

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 ανακοινοποιείται στο ορθό ως προς τον τίτλο το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΠΜΣ Ειδικής Αγωγής ΕΛΛΑΔΑ

Στην παρ. 2 του άρθρου 2Α, «Μεταβατικές Διατάξεις», προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY OF BRISTOL Master of science in psychology of education ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επιστημών Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

και Ειδίκευση: Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

Στην παρ. 1 του άρθρου 1, προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επιστήμες της Αγωγής μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Συμπεριληπτική εκπαίδευση)

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (“Special Educational Needs and Instruction”)  

 

ΕΛΛΑΔΑ

Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ    
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σχολή Ανθρωπιστικών

Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία  

ΕΛΛΑΔΑ

Επιστημών    

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 308/25-1-2023

Δείτε σχετικά

17η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία | ΦΕΚ 

16η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία 

Οι Αποφάσεις συνάφειας Μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία σε ένα αρχείο 

Μεταπτυχιακά με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία-Ολες οι Αποφάσεις 

Δείτε επίσης

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο

Εγκύκλιος: Μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση