Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

19η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

19η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία – Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

19η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών

Την 19η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) Υπουργικής Απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, υπέγραψε – υπ. αριθμ. πρωτ. 136576 /Ζ1/28.11.2023 – ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 υ.α. «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄1217), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

Στην παρ. 2 του άρθρου 1 , προστίθενται τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Α/Α ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
 

 

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ

ΑΓΩΓΗ» (Master of Arts

in Education: Adult

 

 

ΕΛΛ

ΑΔΑ

Education, Special

Education)

2
ΠΑΝΕΠΙ

ΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ «Environmental
ΑΤΤΙΚΗΣ health
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ and communication in
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ general and special
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ education and training»
«ΠΕΡΙΒΑ

ΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΕΛΛΑ

ΔΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται το ακόλουθο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, με την προϋπόθεση i) της πραγματοποίησης υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 ECTS (500 τουλάχιστον ώρες) ii) η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας να αφορά εκπαιδευτικό κλάδο.

Α/Α ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
 

 

1

CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ AEGEAN OMIROS COLLEGE

 

 

«MSc School Psychology: Applications of Psychology in the School

Environment»

 

 

 

ΗΝΩ

ΜΕΝΟ ΒΑΣΙ

ΛΕΙΟ – ΕΛΛΑ

ΔΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

18η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία | ΦΕΚ 

17η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία | ΦΕΚ 

16η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία 

Οι Αποφάσεις συνάφειας Μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία σε ένα αρχείο 

Μεταπτυχιακά με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία-Ολες οι Αποφάσεις 

Δείτε επίσης

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο

Εγκύκλιος: Μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση