Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δυο απολύσεις εκπαιδευτικών για πειθαρχικά παραπτώματα κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας | Αποφάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δυο απολύσεις εκπαιδευτικών για πειθαρχικά παραπτώματα κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας με Αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

Δυο απολύσεις εκπαιδευτικών – Αποφάσεις

Δυο εκπαιδευτικοί απολύθηκαν με Αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘΑ, για πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 107 παρ. 1, περ. ε΄ του ν.3528/2007 (αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας) ο πρώτος/η και για την κατ΄ επανάληψη τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του ο δεύτερος/η.

Συγκεκριμένα

Α. Με τη με αριθμό πρωτ. Φ…./Ε2/..-3-2024 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, λύεται η υπαλληλική σχέση εκπαιδευτικού σε εκτέλεση της αρ. … /12-6-2023 πράξης – απόφασης Α2.03/2023 του Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου  Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, με την οποία επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 107 παρ. 1, περ. ε΄ του ν.3528/2007 (αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο και απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία ο/η εκπαιδευτικός από 15-11-2023, ημερομηνία άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Β. Με τη με αριθμό πρωτ. Φ…./Ε2/..-03-2024 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, λύεται η υπαλληλική σχέση εκπαιδευτικού, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης …., σε εκτέλεση της με αρ. …/…07-2023 Πράξης – Απόφασης ../2023 του Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης …., με την οποία του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για την κατ΄ επανάληψη τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του, που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 107 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 4325/2015.

Ο/η εκπαιδευτικός απολύεται από την υπηρεσία από 01-02-2024, ημερομηνία άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δείτε επίσης

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις ανά κλάδο-ειδικότητα και ΔΔΕ 

ΟΛΜΕ-αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Νέο εξώδικο κήρυξης απεργίας αποχής και 3ωρες Στάσεις Εργασίας 

Διορισμοί και μονιμοποιήσεις: Στοιχεία διορισμένων εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-4 χρόνια χωρίς διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση