Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

20η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

20η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία – Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη. 

20η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών

Την 20η τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 8-4-2019 (Β΄1217) Υπουργικής Απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, υπέγραψε – Απόφαση 38223/Ζ1 / ΦΕΚ Β 2243/15-4-2025 – ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα 

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργική Απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217), ως ακολούθως: Στην παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται το ακόλουθο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, με την προϋπόθεση

i) της πραγματοποίησης υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 ECTS (500 τουλάχιστον ώρες)

ii) η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας να αφορά εκπαιδευτικό κλάδο.

 

 

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ

CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ AEGEAN OMIROS COLLEGE
ΤΙΤΛΟΣ MASTER OF SCIENCE IN SCHOOL PSYCHOLOGY
ΧΩΡΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – ΕΛΛΑΔΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  1. Το υπό στοιχεία 3628/Ζ1/15.01.2024 αίτημα της Άρτεμις Δεληγιάννη για επανεξέταση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «MASTER OF SCIENCE IN SCHOOL PSYCHOLOGY» του ιδρύματος Canterbury Christ Church University, του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με το Aegean Omiros College, με το αντι- κείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας.
  2. Το Πρακτικό της 37ης Συνεδρίασης της 07ης Μαρτίου 2024 της Επιτροπής της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
  3. H υπό στοιχεία Φ.1/Γ/165/32044/B1/29.03.2024 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 2243/15-4-2024

Δείτε σχετικά

19η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία

18η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία | ΦΕΚ 

17η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία | ΦΕΚ 

16η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία 

Οι Αποφάσεις συνάφειας Μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία σε ένα αρχείο 

Μεταπτυχιακά με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία-Ολες οι Αποφάσεις 

Δείτε επίσης

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο

Εγκύκλιος: Μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση