Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

26 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

26 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων: Η αίτηση υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2021.

26 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων

Ακολουθεί η προκήρυξη του ΕΚΠΑ

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) στην “Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού”.

Θέσεις

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ανά επιστημονικό πεδίο και γνωστικό αντικείμενο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι οι εξής:

Α. Παιδαγωγικό και Ανθρωπιστικό Πεδίο

1. Σπουδές στο Χορό (4 θέσεις).

2. Φιλοσοφία του Αθλητισμού (2 θέσεις).

3. Αθλητική Ψυχολογία (1 θέση).

4. Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα (2 θέσεις).

Β. Θεσμικό – Οργανωτικό Πεδίο

1. Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού (1 θέση).

Γ. Πεδίο Προπονητικής των Αθλημάτων

1. Γυμναστική (1 θέση).

2. Αθλοπαιδιές (4 θέσεις).

3. Κλασικός Αθλητισμός (7 θέσεις).

4. Υγρός Στίβος (1 θέση).

Δ. Πεδίο Βιολογίας της Άσκησης

1. Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (3 θέσεις).

Που απευθύνονται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, αναφερόμενου σε απόφοιτους σχολών ή τμημάτων με κύκλο σπουδών διάρκειας 5 ή 6 ετών υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (νόμος 4485/2017, άρθρο 46).

Σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. λόγω ιδιαίτερου επιστημονικού ή επαγγελματικού έργου, έρευνας, δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους κ.ά., γίνεται αιτιολογημένα δεκτός, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος ως Υποψήφιος Διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσει και τυχόν μαθήματα και θα πληρωθούν εκ μέρους του και άλλες υποχρεώσεις σπουδών που προβλέπονται για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, και τις οποίες δεν έχει ο υποψήφιος κατά την υποβολή της αίτησης του.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ) από την 13η έως την 17η Σεπτεμβρίου 2021, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1. Έντυπο Αίτησης με συμπληρωμένα όλα τα πεδία (Βρείτε εδώ την αίτηση μαζί με άλλα χρήσιμα έγγραφα). Στο αρχείο της αίτησης θα συμπεριλάβετε τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (συνοπτικά 3-4 σελίδες, με πλήρη εισαγωγή και μέθοδο) υπογεγραμμένη από τον/την προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα με μονογραφή σε κάθε σελίδα).

2. Τίτλοι Σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.

3. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).

4. Αναλυτική Βαθμολογίων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών.

5. Πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

7. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

8. Συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι, ή εργοδότες (η μια να είναι από τον/την επιβλέποντα/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας).

9. Αντίγραφο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

10. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση την αξιολόγηση, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 70%, τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων και τη διαθεσιμότητα του αιτούμενου επιβλέποντα.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Πέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση