Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ξεκινά η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Oδηγίες σύνδεσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ξεκινά η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Oδηγίες σύνδεσης στο ΟΠΣ επιμόρφωσης για την παρακολούθησή της.

Ξεκινά η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σήμερα, Τρίτη 22.06.2021, ξεκινά η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της Πράξης “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων” MIS (5092064).

Η επιμόρφωση οργανώνεται θεματικά σε έξι διδακτικές ενότητες:
  1. Εισαγωγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
  2. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον»
  3. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Δημιουργώ και Καινοτομώ»
  4. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ»
  5. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ ζην»
  6. Εκπαιδευτικά θέματα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

__________________

Σύμφωνα με τις οδηγίες σύνδεσης στο ΟΠΣ επιμόρφωσης για την παρακολούθησή της
Σκοπιμότητα της Επιμόρφωσης

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, τύπων σχολείων και ειδικοτήτων στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μελετώντας το υλικό θα έχετε την ευκαιρία

να ενημερωθείτε για τη δομή και το πρόγραμμα των Εργαστηρίων δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

να γνωρίσετε τις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθοδολογίεςνα γνωρίσετε τα προγράμματα που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης και να παρακολουθήσετε ορισμένα από αυτά σε βιντεοσκοπημένη παρουσίαση βήμα βήμα.Μεθοδολογία επιμόρφωσηςI.

Για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου σας, σας παραθέτουμε μερικές βασικές πληροφορίες.

a.Κάθε ενότητα που θα ολοκληρώνεται (μελέτη, παρακολούθηση βιντεομαθημάτων και επίλυση των κουίζ),θα σας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσετε στην επόμενη.

b.Το υλικό μελέτης είναι διαμορφωμένο,έτσι ώστε να εναλλάσσοντα ιη μελέτη με την παρακολούθηση βιντεομαθημάτων.

c.Περιλαμβάνονται τεστ αυτοαξιολόγησης

d.Συμπληρωματικό Υλικό μελέτης,για όποιον επιθυμεί να μελετήσει σε βάθος τη θεωρία των μεθοδολογιών που προτείνονται από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

e.Βιβλιοθήκη προγραμμάτων καλλιέργειας Δεξιοτήτων

Δείτε τις Οδηγίες επιμόρφωσης Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Δείτε επίσης

Νόμος 4807/2021: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Οργανικές θέσεις-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο-Παράταση σχολ. έτους
Δείτε το Αρθρο 54 Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Διάταξη-Εργαστήρια δεξιοτήτων: Ο κλάδος ΠΕ70-Δασκάλων έχει προτεραιότητα στην οργάνωση-συντονισμό-διδασκαλία

Πριν φύγετε

Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Αυτονομία σχολείου-Αξιολόγηση-Νέες δομές-Επιλογή στελεχών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση