Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας-4η Ανακοίνωση: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής λόγω πανδημίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας-4η Ανακοίνωση: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής λόγω πανδημίας-Νάουσα, 1 και 2 Οκτωβρίου 2021-Πολυχώρος Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς “ΕΡΙΑ”.

3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας-4η Ανακοίνωση
“Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Σύγχρονη και Ασύγχρονη:Μέθοδοι, Ιδέες και Πρακτικές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”

Διοργάνωση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

 Χορηγοί:

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάουσας

 4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://dipe.ima.sch.gr/confima3/

Ηλεκτρονική επικοινωνία: imathia.conference@gmail.com

Ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου: Νάουσα, 1 και 2 Οκτωβρίου 2021 Πολυχώρος Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς «ΕΡΙΑ»

 

 • ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
 1.  Πυρινός Δημήτριος, Διευθυντής Δ.Π.Ε. Ημαθίας, Πρόεδρος
 2. Νικολαΐδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Π.Ε Ημαθίας, Μέλος
 3. Αντωνιάδου Ευθυμία, Διευθύντρια Δ.Σ. Προδρόμου-Αγ. Τριάδας, μέλος
 4. Τσουλής Μιλτιάδης, Διευθυντής 3 Δ.Σ Βέροιας, μέλος
 5. Τριανταφύλλου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δ. Νάουσας, μέλος
 6. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δ.Νάουσας, μέλος
 7. Σταμάτης Σωτήριος, Πρόεδρος Συλλόγου Δ/Ν Νάουσας, μέλος
 8. Μιχαηλίδου Σταυρούλα, Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ημαθίας, μέλος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ:

 

 1. Κόπτσης Αλέξανδρος, Γενικός Γραμματέας Π.Ε., Δ.Ε., ΕΑΕ ΥΠΑΙΘ, Πρόεδρος
 2. Παπαγεωργίου Αικατερίνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 3. Αμανατίδης Νικόλαος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 4. Μακαρατζής Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 , 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 5. Γώτη Ευθυμία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 6. Μπαμπαλώνα Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 Πληροφορικής, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 7. Ταϊλαχίδης Σάββας, Προϊστάμενος Κ.Ε.Σ.Υ Ημαθίας, μέλος
 8. Μπίνιας Νικόλαος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 9. Ράπτης Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 10. Αναστασιάδου Αλεξάνδρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 Αγγλικών, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 11. Χαρίσης Αθανάσιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και καινοτόμες πρακτικές, από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης, ώστε να αναδειχθεί η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών με ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και γνώσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
 • Σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης (δασκάλους, νηπιαγωγούς, εκπ/κούς ειδικοτήτων)
 • Σε Στελέχη της Εκπαίδευσης
 • Σε ερευνητές και επιστήμονες (υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές κ.λ.π.)
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
 • Ηλεκτρονική διαχείριση τάξης, πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, συνδυασμός εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • Καινοτόμα προγράμματα, διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία
 • Ψυχική ανθεκτικότητα, προαγωγή ατομικής και δημόσιας υγείας
 • Ευάλωτες ομάδες και τηλεκπαίδευση
 • Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία μέσω διαδικτύου
 • Πρακτικές συνεκπαίδευσης (παράλληλης στήριξης, ειδικής αγωγής, ΕΕΠ και ΕΒΠ)
 • Συνέργειες σχολείων ή τάξεων
3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας-4η Ανακοίνωση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

 

 • Πλήρη Άρθρα – Εισηγήσεις: 2000-3000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν σε εξ αποστάσεως ολοκληρωμένες παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές και εργασίες (διδακτικές προτάσεις, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικές μεθόδους, εποπτικά μέσα, τηλεδιασκέψεις, διδακτική αξιοποίηση λογισμικών, διδακτικά εργαλεία και εφαρμογές Τ.Π.Ε., εκπαιδευτικό υλικό και τρόπους αξιοποίησής του, εκπαιδευτικές δράσεις, θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης κ.ά.). Για τη συμπερίληψή της στα πρακτικά του συνεδρίου, η εισήγηση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν τουλάχιστον εκ των συγγραφέων της

 

 • Εκπαιδευτικά Σενάρια όλων των ειδικοτήτων, 1500-2500 λέξεις (μη συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει το πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο). Αφορά σε Εκπαιδευτικά Σενάρια με τη χρήση ΤΠΕ, που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, ή οπουδήποτε αλλού, όλων των ειδικοτήτων Α/θμιας εκπαίδευσης (Γενικής και Ειδικής Αγωγής). Θα πρέπει να υποβληθούν και τυχόν φύλλα εργασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί. Για τη συμπερίληψη των σεναρίων στα πρακτικά του συνεδρίου, η εισήγηση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν τουλάχιστον εκ των συγγραφέων της.

 

 • Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις: 2000-3000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορά στην περιγραφή υλοποίησης ενός εξ αποστάσεως προγράμματος (π.χ. Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων όπως Αγωγής υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικού θέματος κλπ., διαδικτυακή σύμπραξη σχολείων ή τμημάτων, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, e- twinning, Teachers4Europe κ.ά.) ή μιας δράσης (π.χ. μαθητικοί διαγωνισμοί, κ.λ.π.). Σκοπός είναι η διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του τρόπου εφαρμογής των δράσεων αυτών, των ιδεών που προέκυψαν, των αποτελεσμάτων τους, των συμπερασμάτων τους καθώς και η άντληση κατάλληλης ανατροφοδότησης για διδακτική χρήση. Για τη συμπερίληψή του στα πρακτικά του συνεδρίου, το καινοτόμο Πρόγραμμα ή Δράση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων του.

 

 • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικές εφαρμογές στην ειδική αγωγή και πρακτικές συνεκπαίδευσης (παράλληλης στήριξης, ειδικής αγωγής, ΕΕΠ και ΕΒΠ).

 

 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters): 1500-1600 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών). Οι αναρτημένες ανακοινώσεις εκτυπώνονται από τους εισηγητές/τριες και παραμένουν αναρτημένες στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου στη διάρκεια των εργασιών. Οι εισηγητές/τριες μπορούν να βρίσκονται εκεί, προκειμένου να απαντούν σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων.
ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 • Κεντρικές ομιλίες, την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021.
 • Προφορικές παρουσιάσεις, το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021.
 • Συνεδρία στρογγυλής τράπεζας, το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Η υποβολή των εισηγήσεων έχει ολοκληρωθεί.

 

 • Διεξαγωγή Συνεδρίου: Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021
 • Ανακοίνωση τελικού προγράμματος: Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας στις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον παρακάτω σύνδεσμο. Παρακαλούμε όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή για τις παλιές ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου να επαναλάβουν τη δήλωσή τους.

Για δήλωση συμμετοχής ως σύνεδρος: http://dipe.ima.sch.gr/confima3/participants.php

Επισημαίνεται ότι Δήλωση Συμμετοχής ως σύνεδροι θα υποβάλουν και όσοι καταθέσουν αίτηση για προφορική εισήγηση ή poster. Κάθε εισηγητής μπορεί να συμμετέχει με μόνο μία εισήγηση ή poster.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://dipe.ima.sch.gr/confima3/

Ηλεκτρονική Επικοινωνία: imathia.conference@gmail.com

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας: Νικολαΐδης Νίκος, τηλ.: 2331070981, 2331350293

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Δείτε επίσης

Διαδικτυακή Εσπερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Θεματική παρουσίαση των ΑΕΙ Κρήτης
Ασφαλής πλοήγηση παιδιών στο διαδίκτυο: Δωρεάν διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο
ΣΕΒΕΠΕΑ Θεσσαλίας-Ημερίδα: “Η άσκηση έργου του ΕΕΠ–ΕΒΠ σε συνθήκες πανδημίας”
“Μουσική Εκπαίδευση: Καλές πρακτικές στην ψηφιακή τάξη”: Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΚΠΑ-ΠΔΕ Αττικής
ΙΕΠ-Διημερίδα: “Η Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Κριτική και Προγράμματα Σπουδών”, 21 και 22 Μαΐου 2021

Πριν φύγετε

Δωρεάν μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση