Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – 1η Ανακοίνωση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας: “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Σύγχρονη και Ασύγχρονη : Μέθοδοι, Ιδέες και Πρακτικές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση” – 1η Ανακοίνωση.

3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας
 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Σύγχρονη και Ασύγχρονη : Μέθοδοι, Ιδέες και Πρακτικές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”
 Διοργάνωση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

 Χορηγοί:

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάουσας

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://dipe.ima.sch.gr/confima3

Ηλεκτρονική επικοινωνία: imathia.conference@gmail.com

Ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου: Νάουσα, 21 και 22 Μαΐου 2021 Πολυχώρος Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς «ΕΡΙΑ»

 ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
 1.  Πυρινός Δημήτριος, Διευθυντής Δ.Π.Ε. Ημαθίας, Πρόεδρος
 2. Νικολαΐδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Π.Ε Ημαθίας, Μέλος
 3. Αντωνιάδου Ευθυμία, Διευθύντρια Δ.Σ. Προδρόμου‐Αγ. Τριάδας, μέλος
 4. Τσουλής Μιλτιάδης, Διευθυντής 3 Δ.Σ Βέροιας, μέλος
 5. Τριανταφύλλου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δ. Νάουσας, μέλος
 6. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δ.Νάουσας, μέλος
 7. Σταμάτης Σωτήριος, Πρόεδρος Συλλόγου Δ/Ν Νάουσας, μέλος
 8. Μιχαηλίδου Σταυρούλα, Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ημαθίας, μέλος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
 1.  Κόπτσης Αλέξανδρος, Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε & Δ.Ε Κ. Μακεδονίας, Πρόεδρος
 2. Γραίκος Νικόλαος, Οργανωτικός Συντονιστής 3ου ΠΕΚΕΣ, ΣΣΕ ΠΕ70, μέλος
 3. Παπαγεωργίου Αικατερίνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 4. Μακαρατζής Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 , 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 5. Αμανατίδης Νικόλαος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 6. Γώτη Ευθυμία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 7. Μπαμπαλώνα Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 Πληροφορικής, 3ο ΠΕΚΕΣ, μέλος
 8. Ταϊλαχίδης Σάββας, Προϊστάμενος Κ.Ε.Σ.Υ Ημαθίας, μέλος
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και καινοτόμες πρακτικές, από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης, ώστε να αναδειχθεί η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών με ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και γνώσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

-Σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης (δασκάλους, νηπιαγωγούς, εκπ/κούς ειδικοτήτων)

‐Σε Στελέχη της Εκπαίδευσης

‐Σε ερευνητές και επιστήμονες (Υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς κ.λ.π)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
   • Ηλεκτρονική διαχείριση τάξης, πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, συνδυασμός εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης
   • Καινοτόμα προγράμματα, διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία
   • Ψυχική ανθεκτικότητα, προαγωγή ατομικής και δημόσιας υγείας
   • Ευάλωτες ομάδες και τηλεκπαίδευση
   • Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία μέσω διαδικτύου
   • Πρακτικές συνεκπαίδευσης (παράλληλης στήριξης, ειδικής αγωγής, ΕΕΠ και ΕΒΠ)
   • Συνέργειες σχολείων ή τάξεων
ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
   • Κεντρικές ομιλίες, την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.
   • Προφορικές παρουσιάσεις, το Σάββατο 22 Μαΐου 2021.
   • Συνεδρία στρογγυλής τράπεζας, το Σάββατο 22 Μαΐου 2021.
   • Αναρτημένες ανακοινώσεις (Posters), το Σάββατο 22 Μαΐου 2021. Όλες οι εισηγήσεις θα παρουσιαστούν στον ίδιο χώρο, σε ολομέλεια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
   • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 21 και 22 Μαΐου 2021
   • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων και posters: 5 Μαρτίου 2021
   • Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 9 Απριλίου 2021
   • Ανακοίνωση τελικού προγράμματος: 21 Απριλίου 2021
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ‐POSTERS):

Σημειώνεται ότι όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο (είτε με εισήγηση είτε με απλή παρακολούθηση) και επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση  συμμετοχής, οφείλουν σε κάθε περίπτωση να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων (300), θα τηρηθεί προτεραιότητα των αιτήσεων συμμετοχής.

Για δήλωση συμμετοχής ως σύνεδρος: http://dipe.ima.sch.gr/confima3/participants.php

Οδηγίες μορφοποίησης εργασιών: http://dipe.ima.sch.gr/confima3/instructions.php

Υποβολή εργασιών (εισηγήσεων‐ Posters) ως εισηγητές/τριες: http://dipe.ima.sch.gr/confima3/contributions_maint.php

Επισημαίνεται ότι Δήλωση Συμμετοχής ως σύνεδροι θα υποβάλουν και όσοι καταθέσουν αίτηση για προφορική εισήγηση ή poster. Κάθε εισηγητής μπορεί να συμμετέχει με μόνο μία εισήγηση ή poster.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ:

Οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν ανώνυμα από δύο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Οι εργασίες που θα αξιολογηθούν θετικά, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο και θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά  του  Συνεδρίου,  τα  οποία  θα  εκδοθούν  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  με ISBN και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και στην Ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Σημειώνεται πως θα αξιολογηθούν  θετικά  οι  εισηγήσεις  που,  πέραν  της  αυστηρής  τήρησης  των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών, θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, θα υπηρετούν τον σκοπό του Συνεδρίου και θα αναφέρονται αποκλειστικά σε πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην τάξη και προάγουν την καινοτομία στην Εκπαίδευση.

Εισηγήσεις που δεν θα πληρούν τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και επιστημονικές προϋποθέσεις, δεν θα αξιολογηθούν και δε θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://dipe.ima.sch.gr/confima3

Ηλεκτρονική Επικοινωνία: imathia.conference@gmail.com

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας: Νικολαΐδης Νίκος, τηλ.: 2331070981, 2331350293

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Δείτε επίσης

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες σε Ελλάδα και εξωτερικό
ΕΝΕΕΓΥΛ Κατερίνης TV: Tα Special Souls αναπολούν και ανοίγουν τη σελίδα των… Retro Stories
Φεστιβάλ εθελοντισμού “Connected We Stand”: Συμμετοχή του Ειδικού Νηπιαγωγείου Χαλκίδας-15 έως 30.12.2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση