Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Υπόμνημα για Τηλεκπαίδευση-Αξιολόγηση μαθητών-Τράπεζα Θεμάτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για Τηλεκπαίδευση-Αξιολόγηση μαθητών-Τράπεζα Θεμάτων.

4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Υπόμνημα διαβίβασε στο Υπουργείο Παιδείας το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Αττικής, αναφορικά με παιδαγωγικά ζητήματα που άπτονται της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα εν λόγω παιδαγωγικά ζητήματα εξετάστηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειας του 4ου ΠΕΚΕΣ στις 17.12.2020 και καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω διαπιστώσεις:

Α. Για την αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

όπως και των επιπτώσεων στον ψυχισμό των παιδιών εξαιτίας του εγκλεισμού,  θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να προκύψουν ερευνητικά δεδομένα.

Β. Για την αξιολόγηση σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα

και ειδικότερα για τη διεξαγωγή των ωριαίων γραπτών δοκιμασιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν μπορούν να εφαρμοστούν “απαρέγκλιτα” οι κείμενες διατάξεις κατά το πρώτο τρίμηνο/τετράμηνο.

Γ. Επιβάλλεται η αναστολή της εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων,

τουλάχιστον για την τρέχουσα σχολική χρονιά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία και των δεδομένων δυσκολιών της αντικειμενικής όξυνσης των ανισοτήτων από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επίσης το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής προτείνει

τη μείωση τόσο της διδακτέας όσο και της εξεταστέας ύλης, δεδομένου ότι, με την επιστροφή στην κανονική λειτουργία των σχολείων, θα χρειαστεί η επανάληψη της διδασκαλίας όσων αντικειμένων θίχτηκαν κατά την περίοδο του εγκλεισμού.

____________________________

Δείτε αναλυτικά το Υπόμνημα του 4ου ΠΕΚΕΣ
4ο ΠΕΚΕΣ
Θέμα: “Παιδαγωγικά ζητήματα από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά”

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Αττικής, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, εξέτασε κατά την τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειάς του (17.12.2020) παιδαγωγικά ζητήματα που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η αναγκαστική «λύση» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει ως κύριο στόχο να διατηρηθεί η επαφή των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/τριές τους κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αυτής της διαδικασίας, όπως και των επιπτώσεων στον ψυχισμό των παιδιών εξαιτίας του εγκλεισμού, ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να προκύψουν ερευνητικά δεδομένα.

Ωστόσο, είναι σαφές σε εμάς,

Συντονιστές και Συντονίστριες εκπαιδευτικού έργου, που παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την πορεία εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης, ότι οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειονότητα καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών τους.

Είναι προφανές ότι τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία είναι εξαιρετικά χρήσιμα τόσο για να κρατήσουν τα παιδιά σε εγρήγορση όσο και για να βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς να σχηματίσουν μια γενική άποψη για το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών και τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

Εντούτοις,

είναι εξίσου προφανές ότι, κατά το πρώτο τρίμηνο/τετράμηνο, δεν μπορούν να εφαρμοστούν «απαρέγκλιτα» οι κείμενες διατάξεις, γενικότερα για την αξιολόγηση σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και ειδικότερα για τη διεξαγωγή των ωριαίων γραπτών δοκιμασιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πέραν των τεχνικών προβλημάτων

που αντιμετωπίζουν πολλές μαθήτριες/μαθητές και των ανισοτήτων που -κατά κοινή παραδοχή- επέτεινε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θεωρούμε ότι είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον σ’ αυτό το πλαίσιο λειτουργίας να διασφαλιστούν ελεγχόμενες συνθήκες διεξαγωγής των εξεταστικών δοκιμασιών.

Είναι, επομένως, ορατός ο κίνδυνος

να απαξιωθεί στα μάτια των παιδιών και των οικογενειών τους η αξιολογική διαδικασία και να σχηματίσουν οι εκπαιδευτικοί στρεβλή αξιολογική εικόνα για ένα τμήμα του μαθητικού δυναμικού.

Για τους λόγους αυτούς,

με αίσθημα ευθύνης, προτείνουμε, κατ’ εξαίρεση για το τρέχον σχολικό έτος, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να παραδοθεί βαθμολογία από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά το δεύτερο τρίμηνο/τετράμηνο του σχολικού έτους και αυτή να ισχύσει και για το πρώτο τρίμηνο/τετράμηνο, όπως εξάλλου προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις σε περίπτωση αντικειμενικών δυσκολιών.

Εξυπακούεται ότι

οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνεχίσουν να αξιοποιούν κάθε αξιολογικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (προφορικές ερωτήσεις, polling, ατομικές και συλλογικές εργασίες σε e-class, κλπ).

Όμως, η προσπάθεια εξασφάλισης της μαθησιακής εγρήγορσης των μαθητών/μαθητριών δεν μπορεί να ταυτίζεται με την «επίσημη» αξιολόγησή τους μέσω αυτών των διαδικασιών.

Προτείνουμε, επίσης,

τη μελετημένη μείωση τόσο της διδακτέας όσο και της εξεταστέας ύλης, δεδομένου ότι, με την επιστροφή στην κανονική λειτουργία των σχολείων, θα χρειαστεί η επανάληψη της διδασκαλίας όσων αντικειμένων θίχτηκαν κατά την περίοδο του εγκλεισμού.

Τέλος,

ειδικότερα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θεωρούμε ότι, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, των δεδομένων δυσκολιών και της συνακόλουθης αντικειμενικής όξυνσης των ανισοτήτων που συνοδεύει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιβάλλεται η αναστολή, τουλάχιστον για την τρέχουσα σχολική χρονιά, της εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων.

Οι Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Δείτε επίσης

Κεραμέως για σχολεία-κολέγια-πανελλαδικές-Γ Λυκείου-ταυτοποίηση δραστών επίθεσης στον πρύτανη ΟΠΑ
Κεραμέως-Υπουργικό Συμβούλιο: Βάση & διαδικασία εισαγωγής στην Τριτ/θμια-Οριο φοίτησης-Μέτρα ασφάλειας ΑΕΙ
Κεραμέως για βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ-voucher 200 ευρώ σε νέους-ύλη Πανελλαδικών-άνοιγμα σχολείων

Πριν φύγετε

 Εξοπλισμός ΤΠΕ ΚΕΣΥ: Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση