Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού-Σταύρος Ξαρχάκος: Προσθήκη προσωνυμίας σχολ. μονάδας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού-Σταύρος Ξαρχάκος: Προσθήκη προσωνυμίας της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή.

6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού-Σταύρος Ξαρχάκος

Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού προστίθεται η προσωνυμία “6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού – Σταύρος Ξαρχάκος”, σύμφωνα με την Απόφαση υπ. αριθμ. Φ10/Ε.Σ/146439/Δ1 της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6105/30-11-2022.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • H υπό στοιχεία Φ.19.1/11191/25.10.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.
  • To υπ’ αρ. 6/21.09.2022 πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.
  • H υπ’ αρ. 101/2022 (ΑΔΑ: Ψ3Μ9ΩΞ1-7ΗΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού.
  • Το υπ’ αρ. 1/26.09.2022 πρακτικό του Σχολικού Συμβουλίου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του.
Ακολουθεί η Απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ10/Ε.Σ/146439/Δ1

Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:……

αποφασίζουμε:

Την προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος 2022-2023 και εφεξής της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ Αθήνας. Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού προστίθεται η προσωνυμία «6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού – Σταύρος Ξαρχάκος».

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Δείτε επίσης

Αναβολή της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών λόγω δυσκολιών του εγχειρήματος 

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ-θέσεις: 5.124 διορισμοί-Πίνακας με την κατανομή από το Υπ. Εσωτερικών 

Μακρή: Μονιμοποίηση με αξιολόγηση-Ανακαλούνται διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης Δ/νσεων Εκπ/σης 

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Διαδικασία-Αιτήσεις-Πρόγραμμα | Απόφαση 

ΟΚΑΝΑ-προκήρυξη 20 Ψυχολόγων: Αιτήσεις 22 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση