Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

6 μεταπτυχιακές υποτροφίες για Νομικές σπουδές στο εξωτερικό: Από το κληροδότημα Ανδρέα Γαζή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

6 μεταπτυχιακές υποτροφίες για Νομικές σπουδές: Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30-11-2020.

6 μεταπτυχιακές υποτροφίες για Νομικές σπουδές

Η Διαχειριστική Επιτροπή της κληρονομιάς Ανδρέα Γαζή προκηρύσσει, για το Πανεπιστημιακό έτος 2020 – 2021 τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ανδρέα Γαζή: έξι (6) ετήσιες υποτροφίες σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχους Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Αντικείμενα

Οι υποτροφίες θα δοθούν για μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά:

α. για τη σπουδή του ρωμαϊκού δικαίου,

β. του αρχαίου ελληνικού (και όχι ελληνιστικού δικαίου),

γ. του Βυζαντινού (και όχι του μεταβυζαντινού δικαίου).

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αναλόγως λατινικά ή αρχαία ελληνικά και τουλάχιστον γερμανικά ή να εξασφαλίσουν την εκμάθηση των γλωσσών αυτών. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθούν ικανοί υποψήφιοι για τη σπουδή της ιστορίας του δικαίου, θα χορηγηθούν υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό για νομικούς αποκλειστικά κλάδους περιλαμβανομένης και της κοινωνιολογίας του δικαίου.

Ποσό

Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε ευρώ 10.000 (μείον τις νόμιμες κρατήσεις). Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται, κατά την κρίση της Επιτροπής, για ένα ακόμη έτος μετά από αξιολόγηση του πρώτου έτους σπουδών των δικαιούχων των υποτροφιών, ενόψει και των οικονομικών δυνατοτήτων του κληροδοτήματος.

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων θα γίνει με κριτήρια την επιστημονική τους επίδοση όπως προκύπτει από τους τίτλους σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρηθεί πρόσφορο για τη διαμόρφωση της γνώμης της Επιτροπής.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλλουν την βεβαίωση εγγραφής τους και στη συνέχεια εξαμηνιαία έκθεση προόδου συνοδευόμενη από επιστολή του Καθηγητή με τον οποίον συνεργάζονται και, στο τέλος της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε η υποτροφία, τον τίτλο ή (σε περίπτωση που η διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών προβλέπεται από τον κανονισμό του Πανεπιστημίου μεγαλύτερη από την διάρκεια της υποτροφίας) πλήρη απολογισμό των σπουδών τους μέχρι το χρονικό σημείο λήξεως της υποτροφίας.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των υποτροφιών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30-11-2020 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα SYLFF: Χορήγηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών υποτροφιών στις κοινωνικές επιστήμες

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών από έσοδα κληροδοτημάτων του ΥΠΟΙΚ 

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά μαθήματα: Το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε τη δυνατότητα διεξαγωγής του

Διδακτική-Παιδαγωγική επάρκεια στα Μεταπτυχιακά Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ 

Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση