Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

74η εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού στο Δημόσιο: Τηλεργασία-εξυπηρέτηση κοινού-προσέλευση στην εργασία-εμβόλια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

74η εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού στο Δημόσιο: Τηλεργασία-εξυπηρέτηση κοινού-προσέλευση στην εργασία-ισχύς πιστοποιητικών εμβολιασμού.

74η εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού

Εκδοθηκε η 74η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, στο δημόσιο τομέα.

Δείτε σε μορφή την 74η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

________________

Σύμφωνα με την 74η Εγκύκλιο:
Ενημέρωση περί έκδοσης του ΦΕΚ B 430 – 05.02.2022

Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6756/4-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 430) ΚΥΑ με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00″.

Στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου-Τηλεργασία

Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 7.2.2022 έως 14.2.2022, ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας.

Είσοδος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες

Για την είσοδο του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες ισχύουν τα αναφερόμενα στον πίνακα της Εγκυκλίου και οι σχετικές οδηγίες που δόθηκαν με την 66η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Να μην επηρεάζει η Τηλεργασία την εξυπηρέτηση πολιτών

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται εκ νέου ότι δεδομένης της αύξησης του ποσοστού της τηλεργασίας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την κατάρτιση πλάνου εργασιών, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την κρίσιμη αυτή αρμοδιότητα, οπότε και να διασφαλίσουν ότι η παρεχόμενη από τους υπαλλήλους τηλεργασία δεν θα επηρεάσει την εξυπηρέτηση των πολιτών και να μεριμνήσουν για την ενημέρωση του κοινού με κάθε πρόσφορο τρόπο για τους τρόπους εξυπηρέτησής του κατά την περίοδο αυτή.

Σταδιακή προσέλευση των εργαζομένων

Εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο της σταδιακής προσέλευσης των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την 67η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Σχετικά με την ισχύ πιστοποιητικών εμβολιασμού

Υπενθυμίζεται ότι από 7.2.2022 όσοι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, δεν έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση, είναι υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ, όπως ισχύει, και τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 1 της ισχύουσας ΚΥΑ των μέτρων (Β΄ 290) ήτοι δύο φορές την εβδομάδα και έναντι αντιτίμου με επιβάρυνση δική τους.

Σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση αυτή αίρεται άμεσα από την ημέρα διενέργειας της αναμνηστικής δόσης.

Επισήμανση

Επισημαίνεται εκ νέου ότι μέχρι την προσαρμογή της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να περιλαμβάνει και στοιχεία σχετικά με τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης, οι Υπηρεσίες προς διαπίστωση της υποχρέωσης -ή μη – διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων θα ζητούν από τους υπαλλήλους/εργαζόμενους, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 205 του ν.4820/2021, την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού τους, από το οποίο να προκύπτει η χορήγηση της αναμνηστικής δόσης του εμβολίου.

Δείτε σχετικά

Νέο ΦΕΚ-μέτρα covid: Τι ισχύει έως 14.02 σε σχολεία-ΑΕΙ-ΙΕΚ-ΣΔΕ-Φροντ/ρια-Δημόσιο-Παιδ. Σταθμούς 

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση