Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τοποθέτηση 93 εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία με διετή θητεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τοποθέτηση 93 εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε) για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026 – Η Απόφαση με τα ονόματα.

Τοποθέτηση 93 εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά με διετή θητεία

Με την υπ. αριθ. πρωτ. 45626/E2/29-4-2024 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται ενενήντα τρεις (93) εκπαιδευτικοί με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε) για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων και το απόσπασμα της Πράξης 8/03-04-2024 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκε με το ΥΣ1976/12-04-2024 του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Αναλυτικά η Απόφαση με τα ονόματα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρούσι, 29-04-2024

Αρ.Πρωτ. 45626/E2

Θέμα: «Tοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026»

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:……….

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε με διετή θητεία, ήτοι από 01-09-2024 έως 31-08-2026, στα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν ως Πρότυπα ή Πειραματικά, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως εξής:

Τοποθέτηση 93 εκπαιδευτικών

Δείτε την Απόφαση ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΔΕ | Το ΦΕΚ 

Αποσπάσεις δόκιμων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ): Τι ισχύει σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας 

Υπεύθυνοι Μαθητείας: Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας σε Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Προωθητές Erasmus+ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την περίοδο 2021-2027

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση