Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

9η Τροποποίηση απόφασης διαπίστωσης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

9η Τροποποίηση απόφασης διαπίστωσης συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

9η Τροποποίηση απόφασης διαπίστωσης συνάφειας

Με την υπ. αρίθμ. 97130/Ζ1 –ΦΕΚ B 3144 – 30.07.2020 – της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη έχουμε την 9η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 1217).

Αναλυτικά

Έχοντας υπόψη: …………………………………………………………………………………………………………………….

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.

  • 66581/Ζ1/24-4-2019 (Β΄ 1455),
  • 80237/Ζ1/21-5-2019 (Β΄ 1809),
  • 82365/Ζ1/23-5-2019 (Β΄ 1869),
  • 102746/Ζ1/ 26-6-2019 (Β΄ 2743),
  • 125519/Ζ1/6-8-2019 (Β΄ 3260),
  • 180405/Z1/19-11-2019 (Β΄ 4279),
  • 16157/Ζ1/5-2-2020 (Β΄ 371) και
  • 31750/Ζ1/4-3-2020 (Β΄ 1119)

όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως: Στην παρ. 2 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις», προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY OF LONDON INSTITUTE
OF EDUCATION LONDON – UK
MASTER OF ARTS IN EDUCATION –
PSYCHOLOGY OF EDUCATION
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Δείτε το ΦΕΚ B 3144 – 30.07.2020  

Δείτε σχετικά

Ολες οι Αποφάσεις Διαπίστωσης Συνάφειας :
1) Η Αρχική
2) Η 1η Τροποποίηση
3) Η 2η Τροποποίηση
4) Η 3η Τροποποίηση
5) Η 4η Τροποποίηση
6) Η 5η Τροποποίηση
7) Η 6η Τροποποίηση
8) Η 7η Τροποποίηση
9) Η 8η Τροποποίηση
Λίστα Συνάφειας: Διόρθωση σφάλματος στην 80237/ΖΙ/21-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Δείτε επίσης

Μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Αιτήσεις από Τρίτη 28 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020
Οδηγίες αίτησης μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ από το ΟΠΣΥΔ
Νόμος Διορισμών: 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019 – με το Σύστημα Μόνιμων Διορισμών
Κατανομή 4500 θέσεων Ειδικής Αγωγής: 1.817 Α/θμια – 1.642 Β/θμια – 1.041 ΕΕΠ-ΕΒΠ
Σειρά μόνιμων διορισμών ανά κλάδο και ειδικότητα: Ποια είναι | Διάταξη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση