Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αξιολόγηση-Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αξιολόγηση-Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας Κ. Πιερρακάκη. 

Αξιολόγηση-Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών

Με Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας κου Κ. Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3978/26-7-2022, διατίθενται οι διαδικτυακές υπηρεσίες “Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου” και “Στοιχεία εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας” στο πληροφοριακό σύστημα “Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων” του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Συγκεκριμένα διατίθενται οι ακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» στο πληροφοριακό σύστημα «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.):

α) Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την αναζήτηση εκπαιδευτικών που έχουν ρόλο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου (ΣΕΕ) και την αναζήτηση στοιχείων για τα σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης τους.

β) Στοιχεία ενεργών εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας για την καταχώριση αυτών ως υπευθύνων των σχεδίων δράσεων της σχολικής ομάδας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ

Α. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες αξιοποιούνται για την εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο, σε συνεργασία με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της κάθε σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον ν. 4692/2020, καθώς και την υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4 /10-09-2021 υπουργική απόφαση (Β’ 4189) και την υπό στοιχεία 122756/ΓΔ4/29-9-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄4501).

Β. Το Ι.Ε.Π. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Γ. Το Ι.Ε.Π. και, ειδικότερα, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα. 4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δείτε το ΦΕΚ Β 3978/26-7-2022

Δείτε επίσης

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ με τους νέους Δ/ντές Εκπαίδευσης

Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών: Ποιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται από το σχ. έτος 2022-23 

Αποτελέσματα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022 

Οδηγίες ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής-ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 

Ολοήμερο σχολείο-Νέο Πρόγραμμα: Δημοτικού και Νηπιαγωγείου-άρθρο 371 του ν. 4957/2022 

Νόμος 4957/2022 για τα ΑΕΙ: Με τις διατάξεις για νεοδιόριστους, παράταση θητείας Δ/ντών-Νέο Ολοήμερο-Παιδαγ. Επάρκεια

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση