Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αξιολόγηση-Διευκρινίσεις για την Απεργία Αποχή-Σχετικά με τη Γνωμοδότηση ΟΛΜΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αξιολόγηση-Διευκρινίσεις για την Απεργία Αποχή από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ “Κώστας Σωτηρίου”-“Η γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου της ΟΛΜΕ δεν έχει καμία σχέση και δεν αφορά την απεργία αποχή που είναι σε εξέλιξη στο σύλλογο”.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ “Κώστας Σωτηρίου”

ΑΠ 285- 20/11/21                                                  Προς: μέλη, ΣΕΠΕ, ΔΟΕ, Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Διευκρινίσεις  σχετικά με την ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ – Συνεχίζουμε και διευρύνουμε τη συμμετοχή στην Απεργία -αποχή

Με αφορμή την προβολή από φίλα προσκείμενο  στο υπουργείο  site,  του γνωμοδοτικού σημειώματος  της νομικού συμβούλου της ΟΛΜΕ και ερωτήματα συναδέλφων  επισημαίνουμε ότι :

Η γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου της ΟΛΜΕ δεν έχει καμία σχέση και δεν αφορά την απεργία αποχή που είναι σε εξέλιξη στο σύλλογο μας.

1. Το αρχικό ερώτημα που υπέβαλε η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ

στη νομική σύμβουλό της είναι παραπλανητικό και οδηγεί σε λάθος απάντηση.

Το ερώτημα που έθεσε η ΟΛΜΕ ήταν: «Εάν η ΟΛΜΕ προέβαινε σε επαναπροκήρυξη της απεργίας-αποχής που κρίθηκε παράνομη,…»

Και η νομική σύμβουλος απαντά:

«…Συνεπώς, εφόσον η ΟΛΜΕ επαναπροκήρυττε απεργία-αποχή με το ίδιο περιεχόμενο και αιτήματα αυτής που κρίθηκε τελεσιδίκως ως παράνομη και χωρίς να τηρήσει τις δύο διατυπώσεις που κρίθηκαν επιβεβλημένες (η μία αφορά στην υποβολή αιτήματος διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου στον ΟΜΕΔ που κρίθηκε τελεσιδίκως επιβεβλημένη, η έτερη αφορά στον καθορισμό προσωπικού ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας που κρίθηκε πρωτοδίκως επιβεβλημένη χωρίς να ανατραπεί η σχετική κρίση σε δεύτερο βαθμό) είναι σαφές ότι δεν συντρέχει το πραγματικό της περ. Δ΄ της ΟλΑΠ 27/2004, ώστε να επικαλεσθεί ο συμμετέχων σε αυτήν εκπαιδευτικός το τεκμήριο νομιμότητας της νέας αυτής απεργίας-αποχής.»

Το αναγκαίο ερώτημα που όφειλε να τεθεί από το συνδικαλιστικό κίνημα και θέσαμε ως σωματεία που προχωρήσαμε στην κήρυξη νέας απεργίας αποχής είναι πώς και με ποιο τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το όπλο της απεργίας αποχής μετά τη δικαστική απόφαση. 

Στο  Γνωμοδοτικό Υπόμνημα του νομικού συμβούλου των πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών σωματείων

και τα εξώδικα που καταθέσαμε  οι πρωτοβάθμιοι ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ για να κηρύξουμε απεργία αποχή τεκμηριώνεται ότι :

  • Η απεργία αποχή που προκήρυξαν το σωματείο μας και οι άλλοι ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ είναι ΝΕΑ Α-Α με διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενο, τα αιτήματα και τις διαδικασίες για την κήρυξή της, ακριβώς για να την θωρακίσουν. Η ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί συνέχεια της προκηρυχθείσας από τη ΔΟΕ που κρίθηκε παράνομη.
  • Υπάρχει αυτοτέλεια και αυτονομία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων έναντι των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων στις οποίες μετέχουν. Τα πρωτοβάθμια σωματεία έχουν δυνατότητα να προκηρύξουν ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ.

 

  • Ισχύει το τεκμήριο νομιμότητας που διέπει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη απεργία που καθιστά υποχρεωτική για το κράτος – εργοδότη την προσφυγή στα Δικαστήρια για την κήρυξη της ως παράνομης.  Μόνο έτσι μπορεί να κριθεί η νομιμότητα της απεργίας αποχής του συλλόγου και των άλλων πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών σωματείων.
2. Η, κατά παραγγελία, γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου της ΟΛΜΕ

προβάλει για πρώτη φορά τον ισχυρισμό που ούτε οι νομικές υπηρεσίες του υπουργείου δεν τόλμησαν να προβάλλουν, ότι μπορεί να μετακυλιστεί η ευθύνη για την συμμετοχή στην απεργία που έχει προκηρύξει η συνδικαλιστική οργάνωση (ο ένας εκ των διάδικων (το σωματείο ή η Ομοσπονδία) – ο άλλος είναι ο εργοδότης δηλαδή το Υπουργείο)  απ΄ ευθείας στα μέλη της και να τους επιβληθούν κυρώσεις!!

ΒΕΒΑΙΑ ακόμη και αυτός ο ισχυρισμός αφορά την ίδια απεργία «με το ίδιο περιεχόμενο και τα ίδια αιτήματα» και όχι διαφοροποιημένα όπως η δική μας Α-Α.

Το παραπάνω είναι εντελώς ανυπόστατο και νομικά έωλο.

Σχετικά με αυτό, σε προηγούμενο χρόνο το Γνωμοδοτικό Σημείωμα της νομικού συμβούλου της ΔΟΕ τεκμηριώνει ότι:
  • Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου εκάστης δικαστικής αποφάσεως (βλ. κυρώσεις), αφορούν τους διάδικους γα τη συγκεκριμένη απεργία που κρίθηκε. Δεν μπορούν αυτά να διευρύνονται αυθαίρετα και να καταλαμβάνουν κάθε απεργιακή κινητοποίηση ανεξάρτητα της ταυτότητας των διαδίκων – συνδικαλιστικών οργανώσεων, των αιτημάτων, του τρόπου και της μεθόδου κήρυξης έκαστης απεργίας.
  • Οι τυχόν κυρώσεις προκύπτουν μόνο από την κρίση ως παράνομης της ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ και αυτές αφορούν αυστηρά τις οργανώσεις ( Συλλόγους) και επουδενί τα μέλη τους, στο βαθμό που επιμείνουν (οι διοικήσεις) τη συνέχιση της παράνομης κηρυχθείσας απεργίας και σε καμία περίπτωση δε επιβάλλονται αναδρομικά.
Επισημαίνουμε ακόμα ότι :
  • αποτελεί κεκτημένη εμπειρία και πρακτική του εργατικού κινήματος και αποτελεί τη νομική θωράκιση σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις που συνεχίστηκαν απεργίες που κρίθηκαν και παράνομες και καταχρηστικές! Πρόσφατο παράδειγμα η ΑΔΕΔΥ που προκήρυξε 3 φορές την απεργία αποχή από την αξιολόγηση στο δημόσιο το 2014 ενώ τα δικαστήρια την έκριναν παράνομη. Το ίδιο ακριβώς έκαναν επανειλημμένα οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Πανεπιστήμιο στην απεργία τους που κράτησε τρεις μήνες. Αντίστοιχη εμπειρία υπάρχει με τη συνέχιση της απεργίας στο ΜΕΤΡΟ και πολλά άλλα παραδείγματα.
  • Το γνωμοδοτικό σημείωμα που παρήγγειλε η ΟΛΜΕ είναι πρωτοφανές στα συνδικαλιστικά χρονικά, και εισάγει για πρώτη φορά την ατομική ευθύνη του κάθε εργαζόμενου – εκπαιδευτικού χωριστά, στον οποίο μετακυλύει την ευθύνη  του ελέγχου της νομιμότητας μίας απεργίας που έχει προκηρυχθεί από νόμιμα συστημένη συνδικαλιστική οργάνωση. Δεν έχει ξανασυμβεί ομοσπονδία να «στήνει» έωλα  νομικά επιχειρήματα για  υποτιθέμενες διώξεις των μελών της.  Είναι ανεπίτρεπτο να κατασκευάζει, η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ,  γνωμοδότηση που θα τη ζήλευε ακόμα και το υπουργείο για να δικαιολογήσει την άρνηση της να προχωρήσει σε νέα προκήρυξη της ΑΑ και για να τρομοκρατήσει τους συναδέλφους εν όψει των ΓΣ και της ολομέλειας των προέδρων στις 27/11.
 Η Απεργία -Αποχή στο σύλλογό μας βρίσκεται σε ισχύ

και καλύπτει απολύτως τα μέλη μας να μη συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς το ΥΠΑΙΘ δεν έχει προσφύγει στα δικαστήρια για να την προσβάλλει.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αποτίμησης 12/11/21 βρήκε το 50% των μελών του συλλόγου να συμμετέχει στην απεργία αποχή.

( 16 Δ.Σ. ΚΑΙ 10 Ν/Γ να μπαίνουν σε ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ με μεγάλη πλειοψηφία και σημαντικό αριθμό συναδέλφων να συμμετέχουν σε αυτή ακόμα και στα σχολεία  που η απεργία αποχή ήταν μειοψηφία. Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν κάλυψη να μη συμμετέχουν σε κανενός είδους διαδικασία αξιολόγησης.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ – ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ

να προχωρήσουν σε Απεργία Αποχή πανελλαδικά και να δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ξαναβγούν στον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση και την εκπαιδευτική αντιδραστική μεταρρύθμιση.

Καλούμε όλους τους ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ

να προχωρήσουν και αυτοί σε Απεργία-Αποχή για να διευρύνουμε τον αριθμό των πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών σωματείων που συνεχίζουν τον αγώνα και να δώσουμε τη δυνατότητα και την κάλυψη στους συναδέλφους να μη συναινέσουν και να μη συμμετέχουν στην αποκρουστική αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση.

Δείτε επίσης

Επαναπροκήρυξη απεργίας-αποχής για την αξιολόγηση: Γνωμοδότηση περί νομιμότητας από Νομική Σύμβουλο ΟΛΜΕ
Αξιολόγηση-εκπαιδευτικοί: Ηττα σε ιστορική προοπτική | Αρθρο
Αξιολόγηση έργου σχολικής μονάδας: Οδηγίες από το ΙΕΠ για σχέδια δράσης, συλλογικό προγραμματισμό-Ο ρόλος των Σ.Ε
Μήνυση ΔΟΕ στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για παράνομες ενέργειες στο πλαίσιο εφαρμογής της αξιολόγησης

Πριν φύγετε

 Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων: Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες-Σε δύσκολη θέση οι εκπαιδευτικοί
Σε αργία τέθηκε το στέλεχος εκπαίδευσης στο οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση