Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-Επιλογή στελεχών: Τα 9 σημεία του νομοσχεδίου-Πρώτη αξιολόγηση Ιούνιος του 2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-Επιλογή στελεχών: Τα 9 σημεία του νομοσχεδίου-Πρώτη αξιολόγηση τον Ιούνιο του 2023-Μέντορες, συντονιστές τάξης και υπεύθυνοι μαθημάτων 3 νέοι θεσμοί που θα μοριοδοτούνται για Διευθυντικές θέσεις.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-Επιλογή στελεχών

Σε εννέα (9) παραμέτρους στηρίζεται το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, το οποίο παρουσιάσθηκε εχθές Τετάρτη 23.06.2021 από την Υπουργό ΠΑΙΘ κα Νίκη Κεραμέως στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του νέου νομοσχεδίου “Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών”.

Σε αδρές γραμμές το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ παρουσιάσθηκε και στις Ομοσπονδίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, όπως επίσης η Υπουργός Παιδείας προσκάλεσε τους Υπευθύνους Παιδείας των κοινοβουλευτικών ομάδων, προκειμένου να συναντηθούν και να συζητήσουν θέσεις και απόψεις που αφορούν στους άξονες του επερχόμενου νομοσχεδίου, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωσή του.

_______________

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας  “ΤΑ ΝΕΑ”, το νέο σύστημα αξιολόγησης και κρίσεων των στελεχών εκπαίδευσης, στηρίζεται στις παρακάτω εννέα παραμέτρους:

1.  Οι εκπαιδευτικοί δεν θα αξιολογούνται στα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης

(ό,τι διδάσκουν, δηλαδή, πέρα από το δικό τους επιστημονικό αντικείμενο), αλλά μόνο σε όσα ειδικεύονται/ έχουν σπουδάσει.

2. Στα σχολεία εισάγονται τρεις νέοι θεσμοί:

Μέντορες, συντονιστές τάξης και υπεύθυνοι μαθημάτων.

Οι μέντορες θα καθοδηγούν τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και θα μεριμνούν για την προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι συντονιστές θα ασχολούνται με προβλήματα που προκύπτουν στα τμήματα της κάθε τάξης.

Οι υπεύθυνοι μαθημάτων θα ασχολούνται με την ενδοσχολική επιμόρφωση.

Και οι τρεις αυτές ειδικότητες θα μοριοδοτούνται μελλοντικά για διευθυντικές θέσεις (σχολείου, διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.ο.κ.).

3. Οι Διευθυντές των σχολείων θα είναι υποχρεωμένοι να διοργανώνουν ετησίως επιμορφώσεις

των εκπαιδευτικών τους που θα γίνονται από τους ίδιους, από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς η πανεπιστημιακούς.

4. Η ατομική αξιολόγηση θα είναι περιγραφική και θα έχει βελτιωτικό χαρακτήρα.

Θα δίνει, όμως, το “εισιτήριο” για προαγωγές σε θέσεις στελεχών αν ο εκπαιδευτικός κρίνεται επαρκής.

Αν είναι αρνητική, θα οδηγεί σε υποχρεωτική επιμόρφωση.

5. Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί

(νεοδιόριστοι και για διάστημα δύο ετών) δεν θα μονιμοποιούνται αν κρίνονται ανεπαρκείς και θα πηγαίνουν σε επιμόρφωση.

6. Οι χαρακτηρισμοί του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού θα είναι τέσσερις (4):

“Μη ικανοποιητικός”, “ικανοποιητικός”, “πολύ καλός”, “εξαιρετικός”

7. H αξιολόγηση θα γίνεται σε τρία επίπεδα:

Γενική και ειδική διδακτική αξιολόγηση που θα κάνει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης του κάθε μαθήματος.

Αξιολόγηση για το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης που θα κάνει ο Διευθυντής του σχολείου.

Αξιολόγηση για υπηρεσιακή συνέπεια που θα κάνουν ο Διευθυντής και ο Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης.

8. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα γίνεται κάθε δύο χρόνια από τον Διευθυντή και κάθε τέσσερα από τους συμβούλους της κάθε περιοχής.

Οπότε, η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει τον Ιούνιο του 2023.

9. Καταργούνται οι δύο θητείες των Διευθυντών

(στην ίδια σχολική μονάδα) και εισάγεται η μία συνεχόμενη τετραετία. Τους Υποδιευθυντές προτείνουν οι Διευθυντές.

Επιπροσθέτως

Για την υλοποίηση των παραπάνω, τοποθετούνται 880 νέοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης με κριτήρια που θα καθοριστούν άμεσα και ιδρύονται 1.100 οργανικές θέσεις Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών που θα ανήκουν οργανικά στα κατά τόπους Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, αλλά θα υπηρετούν στα σχολεία.

Επιπλέον, θα απαιτούνται 12 χρόνια προϋπηρεσίας για να γίνει κάποιος Διευθυντής σχολείου και 15 χρόνια για να γίνει κάποιος Διευθυντής εκπαίδευσης.

Τα συμβούλια που θα επιλέγουν Διευθυντές Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν ένα μέλος από το ΑΣΕΠ, τρεις καθηγητές ΑΕΙ επιλογής του Υπουργείου Παιδείας και έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας.

Τα αντίστοιχα συμβούλια που θα επιλέγουν Διευθυντές σχολείων θα έχουν έναν σύμβουλο ΑΣΕΠ,  δύο Συμβούλους Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε περιοχής, ενώ δεν θα συμμετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των καθηγητών.

_______________

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις για:
  • Το πολλαπλό βιβλίο,
  • Την αποκέντρωση και ευελιξία έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών και πρακτικής άσκησης,
  • Την αξιολόγηση μαθητών με καινοτόμες μεθόδους, όπως η “ανεστραμμένη τάξη”.

______________

Σύμφωνα με όσα κοινοποίησε το ΥΠΑΙΘ το νομοθέτημα περιλαμβάνει τέσσερις άξονες:
1) Τη μεγαλύτερη αυτονομία της σχολικής μονάδας,

καθώς η ποιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι άμεσα συναρτώμενη με το βαθμό αποκέντρωσής τους, τομέα στον οποίο η χώρα μας υστερεί σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες.

2) Την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών,

ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και για τη διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

3) Τις δομές εκπαίδευσης,

για την περαιτέρω συμβολή τους στην αποτελεσματική υποστήριξη του σχολείου.

4) Την εκκλησιαστική εκπαίδευση,

με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση της δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και ανώτατης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

Δείτε σχετικά

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ στο Υπουργικό Συμβούλιο
Πρόσκληση διαλόγου στα κόμματα από το ΥΠΑΙΘ για το ν/σ Αναβάθμιση του Σχολείου και την Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών
Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Αυτονομία σχολείου-Αξιολόγηση-Νέες δομές-Επιλογή στελεχών
Πολυνομοσχέδιο Υπουργείο Παιδείας: Τι θα περιέχει-Ενημέρωση πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΙΘ στη ΔΟΕ

Δείτε ακόμη

Αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Δ/νσεις, εκπ/κών Α/θμιας-Β/θμιας για το 2021-22
Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση