Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αξιολόγηση έργου σχολικής μονάδας: Οδηγίες από το ΙΕΠ για σχέδια δράσης, συλλογικό προγραμματισμό-Ο ρόλος των Σ.Ε

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αξιολόγηση έργου σχολικής μονάδας: Οδηγίες από το ΙΕΠ για τα σχέδια δράσης, τον συλλογικό προγραμματισμό-Ο ρόλος των Σ.Ε.

Αναρτήθηκε από το ΙΕΠ η παρουσίαση “Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των Σχολικών Μονάδων: Ο ρόλος των Σ.Ε.”, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες και επισημάνσεις για τη διαδικασίας αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Συλλογικός Προγραμματισμός (μέχρι 29/11)

Με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων (με τις εξαιρέσεις του άρθρ. 10, Υ.Α. 108906/ΓΔ4Ε/10-09-2021)

•συγκροτούνται Ομάδες Δράσης (2-5 εκπ/κών) για την ανάπτυξη και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης

•καταχωρούνται στην Πλατφόρμα (σε επίπεδο άξονα):

 • Οι Τίτλοι των δράσεων
 • Ο Βασικός Στόχος κάθε δράσης
 • Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικός της κάθε ομάδας
ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Τα Σχέδια Δράσης συσχετίζονται με άξονες και όχι δείκτες-Οι δείκτες είναι ενδεικτικοί Δίνουν ιδέες ΑΛΛΑ δεν είναι υποχρεωτική η χρήση τους.

Αριθμός Σχεδίων Δράσης: ανάλογα με τον αριθμό των εκπ/κών π.χ. 7 εκπ/κοί = 2 Σχέδια Δράσης τουλάχιστον

Όλα τα σχολεία και ιδιαίτερα τα Μονοθέσια έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλα σχολεία

 • κοινός σχεδιασμός υλοποίηση
 • ξεχωριστές φόρμες στην πλατφόρμα
Συχνές ερωτήσεις

•Μπορεί να ενταχθεί ένα Σχ.Δρ. σε περισσότερους από έναν άξονες;

•Πρέπει να κάνουμε Σχ.Δρ. σε όλους τους άξονες;

•Μπορούμε να καταγράψουμε περισσότερους του ενός στόχους;

•Πρέπει να γίνει Σχ.Δρ. στον άξονα με τη χαμηλότερη αποτίμηση;

•Εμπλέκεται όλος ο Σύλλογος Διδασκόντων στην υλοποίηση των Σχ.Δρ;

•Εργαστήρια Δεξιοτήτων vs Συλλογικός Προγραμματισμός: μπορεί τα Σχ.Δρ. να είναι κοινά;

OXI

Χρήσιμες ερωτήσεις
 • Τι θέλουμε να βελτιώσουμε;
 • Αποτελεί προτεραιότητα για το σχολείο μας; Θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εκπ/σητων μαθητών μας;
 • Τι επιμέρους δράσεις και ενέργειες μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε;
 • Είναι εφικτό να υλοποιηθούν αυτές στον διαθέσιμο χρόνο και τις δεδομένες συνθήκες (φόρτος εργασίας κ.λπ.);
 • Ποιους πρέπει να εμπλέξουμε στις επιμέρους δράσεις;
 • Ποιος θα είναι ο ρόλος καθενός από τα μέλη της ομάδας/των εμπλεκομένων;
 • Πώς θα δουλεύουμε/συνεργαζόμαστε/ενημερωνόμαστε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης;
 • Μπορούμε να ζητήσουμε υποστήριξη (από φορείς, ΑΕΙ, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ.);
 • Έχουμε τα απαιτούμενα μέσα και ποια είναι αυτά;
 • Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα;
 • Πώς μπορεί να είναι βιώσιμα αυτά τα αποτελέσματα για τη σχολική μονάδα;
 • Ποια θα είναι τα κριτήρια επιτυχίας της δράσης;
 • Πώς θα διαπιστώσουμε ότι οι ενέργειές μας πέτυχαν τους στόχους που είχαμε θέσει;
 • Πώς θα παρακολουθούμε την πορεία υλοποίησης;
 • Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων; Ποιοι θα εμπλακούν; Χρειάζονται ειδικά εργαλεία;
 • Πώς μπορεί να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα;
Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την παρουσίαση σε μορφή pdf Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των Σχολικών Μονάδων: Ο ρόλος των Σ.Ε.

Δείτε επίσης

Επαναπροκήρυξη απεργίας-αποχής για την αξιολόγηση: Γνωμοδότηση περί νομιμότητας από Νομική Σύμβουλο ΟΛΜΕ
Μήνυση ΔΟΕ στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για παράνομες ενέργειες στο πλαίσιο εφαρμογής της αξιολόγησης
Αξιολόγηση: Εγγραφο Κόπτση σε σχολικές μονάδες που αναρτούν προδιαμορφωμένα κείμενα της ΔΟΕ
ΔΟΕ: Παράνομες εντολές προς στελέχη εκπαίδευσης από ΥΠΑΙΘ για την αξιολόγηση
ΙΕΠ: Οδηγός Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας με νέες προθεσμίες
Εξώδικο ΔΟΕ σε Υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως και Γενικό Γραμματέα Α. Κόπτση

Πριν φύγετε

 Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων: Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες-Σε δύσκολη θέση οι εκπαιδευτικοί
Σε αργία τέθηκε το στέλεχος εκπαίδευσης στο οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση