Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απορριφθέντες ΕΒΠ-Απάντηση Υπουργείου Παιδείας: Σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απορριφθέντες ΕΒΠ-Απάντηση Υπουργείου Παιδείας: Σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-225 μέλη είναι όσα απορρίφθηκαν λόγω του λανθασμένου κωδικού και (παράλληλα) της μη κατοχής του τίτλου που σημείωσαν στην αίτησή τους στο ΑΣΕΠ.

Απορριφθέντες ΕΒΠ-Απάντηση Υπουργείου

“Στον πίνακα απορριφθέντων του ΑΣΕΠ υπάρχουν 659 ΕΒΠ με αιτιολογία έλλειψη τίτλου (σε 20 περιπτώσεις συνυπήρχε και άλλος λόγος απόρριψης) και στη γραμμογράφηση που απέστειλε το ΥΠΑΙΘ προς το ΑΣΕΠ, 434 μέλη ΕΒΠ (που είχαν κάνει αίτηση στο ΑΣΕΠ) όντως δεν είχαν ή δεν υπέβαλαν στο ΟΠΣΥΔ τον ορθό τίτλο για να ενταχθούν στον κλάδο. Από τον συνδυασμό των δύο αυτών στοιχείων προκύπτει ότι περίπου 225 μέλη είναι όσα απορρίφθηκαν λόγω του λανθασμένου κωδικού και (παράλληλα) της μη κατοχής του τίτλου που σημείωσαν στην αίτησή τους στο ΑΣΕΠ. Τέλος, για να καταγραφεί και η τάξη μεγέθους του αριθμού των εν λόγω 225 απορριφθέντων, σημειώνεται ότι 4.144 μέλη ΕΒΠ εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα“.

Τα παραπάνω περιέχονται, μεταξύ άλλων, σε Απάντηση υπ. αριθ. πρωτ. 118379/Φ1/28-9-2022 του ΥΠΑΙΘ σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα “Καταγγελίες εκπαιδευτικών για αδικίες και λάθη του συστήματος στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022” – Δείτε την Ερώτηση ΕΔΩ

Επιπροσθέτως το ΥΠΑΙΘ επισημαίνει πως:

“Στην 1ΕΑ/2022 προκήρυξη (τεύχος ΑΣΕΠ 23/21.04.2022) που αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μέλη ΕΒΠ υπήρξε για πρώτη φορά διάκριση μεταξύ των δύο τρόπων ένταξης στον κλάδο είτε με πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κωδ. 201) είτε με πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπ/σης (κωδ. 202). Αυτή η διάκριση κρίθηκε σκόπιμη από το ΑΣΕΠ καθώς ο βαθμός του πτυχίου μοριοδοτείται διαφορετικά σε αυτές τις δύο περιπτώσεις.

Στην εν λόγω προκήρυξη επισημαίνεται (σελ.1435) : «Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται στα αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν.

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.».

Κατά τη διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ ΟΠΣΥΔ και ΑΣΕΠ, το ΟΠΣΥΔ έδωσε -για όσους είχαν διπλούς τίτλους που τους ενέτασσαν στον κλάδο- όλα τα στοιχεία των τίτλων αυτών και αυτοί οι υποψήφιοι δεν απορρίφθηκαν (επειδή ακριβώς μπορούσαν να ενταχθούν στον κλάδο και με τους δύο κωδικούς)”.

Αναφορικά με την Απάντηση του ΑΣΕΠ, μεταξύ άλλων ανέφερε πως:

“Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΕΑ/2022, δεν υποβλήθηκε αίτημα/ερώτημα στην πλατφόρμα της Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr/helpdesk) ούτε στους ειδικότερους τηλεφωνικούς αριθμούς τεχνικής υποστήριξης των υποψηφίων για τη διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίστατο στην ηλεκτρονική αίτηση για την εν λόγω προκήρυξη, η επιλογή Κωδικού Τίτλου «202» (πτυχίο ΙΕΚ) στην σχετική Λίστα Τιμών.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π., για τη συγκεκριμένη προκήρυξη υποβλήθηκαν 4.977 αιτήσεις υποψηφίων του κλάδου ΔΕ01 Ε.Β.Π., εκ των οποίων οι 2.722 υποψήφιοι δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση ότι κατέχουν τον τίτλο σπουδών με Κωδικό «202»”.

Δείτε σχετικά

Τι απάντησε το ΑΣΕΠ για κωδικούς τίτλων σπουδών ΕΒΠ-Παιδαγωγική Επάρκεια-Οριστικούς Πίνακες 

Απορριφθέντες 1ΕΑ-Απάντηση ΑΣΕΠ: Για έκδοση οριστικών πινάκων και επανένταξη απορριπτέων ΕΒΠ

Συνάντηση ΣΑΚΕΑ-ΑΣΕΠ: Τι ειπώθηκε για ενστάσεις-οριστικούς πίνακες-απόφοιτους ΤΕΙ πριν το 2001-εκπ/κούς ΠΕ11ΕΑΕ

Βουλή-απορριφθέντες ΕΒΠ: Άμεση έκδοση των οριστικών πινάκων και δίκαιη επανένταξη των απορριπτέων 

Επανέκδοση Πινάκων 3ΕΑ/2022 ζητείται με Ερώτηση στη Βουλή 

Πριν φύγετε

Πτυχία ΤΕΙ προ και μετά 2001: Αυθαίρετη η διάκριση στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022 – Ερώτηση στη Βουλή 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση