Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδεια ασθενείας τέκνου: Τι προβλέπεται για τη χορήγησή της σε μόνιμους και αναπληρωτές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδεια ασθενείας τέκνου: Τι προβλέπεται για τη χορήγησή της σε μόνιμους και αναπληρωτές – Ενημέρωση αιρετών Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Αδεια ασθενείας τέκνου

Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη Βούγια και Γεωργίας Μπουλμέτη – 9.10.2020

Μετά από πολλά ερωτήματα μελών μόνιμων και αναπληρωτών  για την άδεια ασθενείας τέκνου, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο 4674-2020, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής για τη συγκεκριμένη  άδεια:

Αδεια σε περίπτωση ασθενείας τέκνου για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 4674-2020 στο άρθρο 23 του Π.Δ. 410/1988 προστίθενται εδάφια, σύμφωνα με τα οποία ειδικά για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, αυτών για την άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων τους, ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους.

Ειδικότερα, προβλέπεται για κάθε ημερολογιακό έτος
  • άδεια τεσσάρων (4) ημερών για τους υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα,
  • άδεια επτά (7) ημερών για τους τρίτεκνους υπαλλήλους,
  • άδεια δέκα (10) ημερών για τους πολύτεκνους υπαλλήλους και
  • άδεια οκτώ (8) ημερών για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς.

Οι ως άνω άδειες χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων και ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω για την ειδική άδεια των 22 ημερών.

Να σημειώσουμε ότι ο τρόπος υπολογισμού του αριθμού των ημερών γίνεται ως εξής σε σχέση με όσα προβλέπονται για την ειδική άδεια 22 ημερών δηλ.  4 ημέρες / 12μήνες x αριθμό μηνών που διαρκεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση αυτού.

Δείτε τον Νόμο 4674/2020

Δείτε επίσης

Υποψήφιοι εκλογών ΚΥΣΕΕΠ: Για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων-Συνδυασμοί και ονόματα | Απόφαση
Μόνιμοι διορισμοί κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική εκπαίδευση και στα ΚΕΣΥ: Αναπόδραστη η ανάγκη
 Αδειες κορονοϊού εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ | Νέο έγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση