Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδειες ΑμεΑ: Τι δικαιούνται εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδειες ΑμεΑ: Το νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑμεΑ και σε γονείς τέκνων ΑμεΑ | Εγκύκλιοι – Νόμοι.

Αδειες ΑμεΑ

To especial.gr συγκέντρωσε και παραθέτει ακολούθως το νομοθετικό πλαίσιο (Εγκύκλιοι και νόμοι) χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς – ΕΕΠ – ΕΒΠ ΑμεΑ και σε γονείς τέκνων ΑμεΑ.

Ειδική άδεια αναπηρίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες επιπλέον της κανονικής άδειας

Εγγραφο 19515/Ε2/7-2-2017

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/28-9-1998) σε συνδυασμό και με το άρθρο 89 του ΠΔ 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30-8-1988), σας ενημερώνουμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή τους, ειδική άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.

Δείτε το Εγγραφο

_____________________

Αδεια για δυσίατα νοσήματα

Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η άδεια αυτή είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα

Ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β ́ 1386).

_____________________

Ειδική Γονική Αδεια

Ειδική Γονική Αδεια σε γονείς τέκνου με Βαριά Νοητική Υστέρηση ή Σύνδρομο Down ή Αυτισμό ή το οποίο πάσχει από νεοπλασματική ασθένεια ή έχει ανάγκη αιμοκάθαρσης ή χρήζει μεταμόσχευσης

_____________________

Χορήγηση ειδικής άδειας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Π.Ε & Δ.Ε., γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ

Δείτε το Εγγραφο

_____________________

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017 – Παρένθετη μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, Ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας σε αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οσον αφορά στην ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, με το άρθρο 45 του Ν.4488/2017,στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 (Α ́ 89) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.».

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω άδεια των δέκα (10) ημερών χορηγείται κατόπιν προσκόμισης σχετικής γνωμάτευσης δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημοσίου νοσοκομείου.

Η συνολική διάρκεια της άδειας αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είτε πρόκειται για ένα πάσχον τέκνο ή για περισσότερα του ενός και ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά.

Τυχόν υπόλοιπο άδειας που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον εκπαιδευτικό.

Η άδεια αυτή είναι με πλήρεις αποδοχές, ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και χορηγείται στον ένα γονέα.

Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δύο δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των ημερών, όπως καθορίζεται παραπάνω.

Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στο Σχολείο που υπηρετεί σχετική αίτηση, δηλώνοντας υπεύθυνα, πόσες ημέρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.

Η άδεια χορηγείται στο γονέα αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται, με κοινοποίηση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Διευκρινίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει για τους αναπληρωτές η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 410/88 κανονική άδεια για μετάγγιση αίματος.

Δείτε το  Εγγραφο
Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για την Ειδική Γονική Αδεια 10 ημερών λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών σε αναπληρωτές

_____________________

Αναφορικά με την χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε γονείς τέκνων με αναπηρία

_____________________

Ενδιαφέρουν

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Ποιος χορηγεί άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Κατάλογος
Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις
Κατανομή μαθητών ΑμεΑ σχολείων ΠΕ και ΔΕ | Νομοθεσία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. Νικόλαος Σ σε

    Κύριε Βούγια καλησπέρα σας. Είμαι αναπληρωτής. Για να πάρω ειδική άδεια αναπηρίας θα πρέπει να εξαντλήσω πρώτα όλες τις άδεις που δικαιούμαι; Θα χάσω την ημέρα εκείνη από το επίδομα μη ληφθείσης αδείας που παίρνω ως αναπληρωτής μετά την απόλυση μου το καλοκαίρι; Η θα χάσω το μεροκάματο μου; Η μήπως είναι άδεια με πλήρεις αποδοχές;

Γράψτε μία απάντηση