Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδειες αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ποιες δικαιούνται

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδειες αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Κανονικές-αναρρωτικές-κύησης-λοχείας-εξετάσεων-γονική-επιμόρφωσης-δίκης-γάμου-θανάτου συγγενικού προσώπου-άσκησης εκλογικού δικαιώματος – Του Σεραφείμ (Μάκη) Λάππα-Σχολικού Νοσηλευτή (ΠΕ25).

Αδειες αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ποιες άδειες δικαιούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ

 Από τον Σεραφείμ (Μάκη) Λάππα  Σχολικό Νοσηλευτή (ΠΕ25) – (6940715323)

Αδειες αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ
 1. Κανονική άδεια
 • Είναι με αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.( Με κάθε μέρα αναρρωτικής  χάνεται 1 ημερομίσθιο  από την αποζημίωση μη ληφθείσας άδεια).
 1. Ειδικη άδεια αναπηρίας
 • Όσοι αναπληρωτές έχουν 50% και πάνω αναπηρία δικαιούνται 6 μέρες άδειας με αποδοχές από την έναρξη έως την λήξη της σύμβασης τους .( δικαιολογητικό είναι η απόφαση από Κ.Ε.Π.Α . και να είναι σε ισχύει )
 1. Αναρρωτικές άδειες
 • Σε περίπτωση ασθενείας , δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.).Εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται είτε σε κάποιο δημόσιο φορέα είτε σε κάποιον ιδιώτη Ιατρό που είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ
 • Πόσες είναι οι αποδοχές στην αναρρωτική άδεια
 • Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας πληρώνεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών του που είναι να πάρει. Από το ΕΦΚΑ δεν δικαιούται τίποτε.
 • Για το διάστημα από την τέταρτη μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα παίρνει αποδοχές δώδεκα ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΕΦΚΑ που είναι για το διάστημα αυτό.
 • Για το διάστημα από την δέκατη έκτη ημέρα και μετά, πληρώνετε μόνο την επιδότηση του ΕΦΚΑ .
 1. Άδεια γάμου.
 • Είναι πέντε εργάσιμες ημέρες  με αποδοχές.Η άδεια χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου.
 1. Άδεια κύησης – Λοχείας
 • Η διάρκεια της άδειας μητρότητας είναι στο σύνολο  εκατόν δεκαεννέα  ημέρες  αναλυτικά είναι , πενήντα έξι  ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και εξήντα τρεις ημέρες μετά ,για την άδεια λοχείας. Η  ημερομηνία τοκετού που πιθανολογείτε  προστίθεται  στην άδεια λοχείας.
 1. Άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου
 • Είναι 2 εργάσιμων ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενή Α΄ Βαθμού
 1. Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
 • Είναι με αποδοχές μιας έως τριών ημερών, όπως  ορίζεται κάθε φορά από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών.
 1. Άδεια δίκης
 • Είναι για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου
 1. Φοιτητική άδεια – Άδεια εξετάσεων
 • Είναι δεκατέσσερις εργάσιμες ημέρες(δικαιούται δύο ημέρες για κάθε μάθημα που εξετάζεται ).
 1. Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους
 • Είναι μικρής χρονικής διάρκειας για την συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, και σε κάθε είδους συμμετοχής επιστημονικού χαρακτήρα .
 1. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 • Εφόσον τα τέκνα είναι  στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων εργάσιμων ημερών, η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς  για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
 1. Άδεια αιμοδοσίας (Άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 3528/2007)
 • 2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας (χρειάζεται να προσκομίσετε : Βεβαίωση αιμοληψίας)
 1. Ειδική γονική άδεια λόγω ασθένειας τέκνου
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4075/2012 (89 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4488/2017 (137 Α’), ορίζεται ότι:
 • «Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.
 • Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.»
 • Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4075/2012, ορίζεται ότι: «Οι άδειες των παραγράφων 1 και 2 αποτελούν ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέα, χορηγούνται, χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας».
 • Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η άδεια της παρ. 1 αποτελεί ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέα και ως εκ τούτου ο κάθε γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της ανωτέρω ειδικής γονικής άδειας.

Οι άδειες των αναπληρωτών ισχύουν ανά σχολικό έτος.

Δείτε επίσης

Σχολεία κλειστά λόγω κρουσμάτων: Λίστα ΥΠΑΙΘ και ενημέρωση για την Αττική
Προσλήψεις Β Φάσης ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2020-21: 548 σε ΣΜΕΑΕ-Παράλληλη Στήριξη-ΕΔΕΑΥ-ΚΕΣΥ-ΖΕΠ
 Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19: Νέα Απόφαση σε ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση