Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ λόγω κορονοϊού: Συμπληρωματική ενημέρωση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ λόγω κορονοϊού: Για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς – Συμπληρωματική ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ.

Αδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ λόγω κορονοϊού

Με την υπ. αριθμ. 85647/Ε3/3-7-2020 Εγκύκλιο το ΥΠΑΙΘ, παρέχει συμπληρωματική ενημέρωση για τις άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα υπάρχουν οι ενότητες:
  • Επαναφορά στην υπηρεσία υπαλλήλων που έκαναν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας ως ομάδων αυξημένου κινδύνου και
  • Αδεια Ειδικού Σκοπού.

Επίσης η Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ παραπέμπει στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.6.2020(ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ) Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Αναλυτικά
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΣΧΕΤ:

  1. Η αριθ. 51887/Ε3/6.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.
  2. Η αριθ. 56108/Ε3/14.05.2020 (ΑΔΑ : Ω38Η46ΜΤΛΗ-ΥΡ1) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.
  3. Η αριθ. 58146/Ε3/18.5.2020 (ΑΔΑ: 64Γ746ΜΤΛΗ-ΛΣ7) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.
  4. Η αριθ. 65533/Ε3/29.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΚΖ046ΜΤΛΗ-Ξ4Σ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.
  5. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.6.2020(ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών (1-4) εγκυκλίων, και κατόπιν της έκδοσης της 5ης σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ –ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.6.2020 -, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Δεδομένου ότι αυτό πλέον επιτρέπεται από τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, σας γνωρίζουμε ότι παύει από 1/7/2020 η ειδική άδεια απουσίας στους υπαλλήλους που ενέπιπταν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των εκπ/κών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν σε ισχύ οι πάγιες διατάξεις περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών.

Β. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών.

Ως εκ τούτου και δεδομένης της λήξης λειτουργίας ήδη των Γυμνασίων στις 12/6/2020 (ΦΕΚ 1764/Β΄) και της λήξης λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων στις 26/6/2020 (παρ. 9 του αρ. 2 του Π.Δ. 79/2017, όπως ισχύει), οι εκπ/κοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν δικαιούνται μετά το πέρας των ως άνω κρίσιμων χρονικών ορίων της άδειας ειδικού σκοπού.

Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης λειτουργίας των ως άνω εκπαιδευτικών μονάδων, οι εκπ/κοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης και τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο τετραήμερο, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, δεν επιβαρύνονται με την χρήση κανονικής άδειας για τις ημέρες (μία, δύο ή τρεις) που ήδη έχουν κάνει χρήση, αλλά οι άδειες αυτές χρεώνονται ως άδεια ειδικού σκοπού, καθώς δεν δύναται να συμπληρωθεί το απαιτούμενο τετραήμερο.

Κατά τα λοιπά, σας παραπέμπουμε στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.6.2020(ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (5η σχετική).

Δείτε την Εγκύκλιο σε μορφή pdf Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ λόγω κορονοϊού – 03.07.2020

Δείτε επίσης

Εναρξη μαθημάτων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2020-21 | ΦΕΚ
Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Λυκείου | ΦΕΚ
Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου: Α’, Β’, Γ’ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού | ΦΕΚ
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2020-21 | Εγγραφα
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ειδικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας | Εγκύκλιοι

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για την Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση