Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδειες εκπαιδευτικών ομάδων αυξημένου κινδύνου: Οδηγίες χορήγησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδειες εκπαιδευτικών ομάδων αυξημένου κινδύνου: Οδηγίες χορήγησης από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) Ιωαννίνων.

Αδειες εκπαιδευτικών ομάδων αυξημένου κινδύνου

Εγκύκλιο αναφορικά με οδηγίες για τη χορήγηση αδειών εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, έως την έναρξη των μαθημάτων 14-09-2020, εξέδωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Δείτε αναλυτικά
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Ιωάννινα, 03/09/2020

Ap. Πρωτ.: 7081

ΘΕΜΑ: “Αδειες εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, έως την έναρξη των μαθημάτων 14-09-2020”

Σας ενημερώνουμε ότι έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων (σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας) και διάστημα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα παρέχουν εξωδιδακτικό έργο, όσον αφορά στις ευπαθείς ομάδες οι οποίες ορίζονται στη Δ1ΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 – ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

ισχύουν όσα ορίζονται στη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ 69/124/ΟΙΚ.15984/17-08-2020 – ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,

της οποίας η ισχύς παρατάθηκε και πέρα της 1ης Σεπτεμβρίου και μέχρι την έκδοση νέας εγκυκλίου σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΛΛ/Φ.69/125/16452/30 08-2020 – ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω:

 

  1. Άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που ανήκουν αποδεδειγμένα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, των οποίων τα καθήκοντα δύνανται να παρασχεθούν εξ αποστάσεως και εφόσον στην υπηρεσία δεν είναι αποδεδειγμένα εφικτό να εξασφαλιστούν οι όροι διαφύλαξης των μέτρων υγείας και προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊοϋ κατόπιν αξιολόγησης και τεκμηρίωσης των ανωτέρω από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού.
  2. Υποχρεωτική είναι η χορήγηση της ειδικής άδειας, εφόσον προσκομίζονται ιατρικά δικαιολογητικά τα οποία να βεβαιώνουν αρμοδίως και υπευθύνως, ότι ο υπάλληλος απαιτείται γιο αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας να παραμείνει στο σπίτι ακόμα κι αν στον εργασιακό του χώρο τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και ακόμα κι αν υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης του σε υπηρεσίες back office.
Ως εκ τούτου

έως την έναρξη των μαθημάτων, διάστημα στο οποίο οι χώροι των σχολείων επαρκούν, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες θα ασκούν το έργο τους στις κενές αίθουσες των σχολικών μονάδων εκτός της περίπτωσης που ο Δ/ντής (που θα χορηγήσει -την άδεια) τεκμηριώσει στην απόφασή του ότι αυτό δεν είναι εφικτό.

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς

που πρέπει να παραμείνουν κατ’ οίκον πρέπει να προσκομίσουν τα ακριβή δικαιολογητικά που βεβαιώνουν την ανάγκη να παραμείνουν στο σπίτι τους και να εφαρμόσουν την απόφαση που θα εκδώσει ο Δ/ντης/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.

Στην περίπτωση που χορηγηθεί η άδεια των ανωτέρω περιπτώσεων, στην απόφαση θα αναφέρονται τα καθήκοντα που θα ασκήσει με τηλεργασία ο εκπ/κός έως την έναρξη των μαθημάτων.

Σχετικά με το τι θα ισχύσει από τις 14/09/2020 και την την τηλεκπαίδευση μαθητών από όσους εκπαιδευτικούς λάβουν τη σχετική άδεια (όπως ανακοινώθηκε), αναμένουμε την έκδοση σχετικής εγκυκλίου και οδηγιών.

Παρακαλούνται όλοι οι Διευθυντές – Προϊστάμενοι

που έχουν ενημερωθεί από εκπαιδευτικούς που υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες ότι σκοπεύουν να λάβουν τη σχετική άδεια, να ενημερώσουν έως τη Δευτέρα 7/9/2020 τη Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων με σχετικό έγγραφο <mail@idipe.ioa.sch.arl αναφέροντας τα ονόματα και την ειδικότητα των εκπ/κων.

Επιπλέον

πέρα από τη σχετική ενημέρωση του my-school, θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες πίνακας που θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά καθημερινά και θα αποστέλλεται στη Δ/νση με τις άδειες ανά κατηγορία που καθημερινά θα χορηγούνται, προκειμένου να ενημερώνεται η σχετική εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.

Δείτε το έγγραφο Οδηγίες για άδειες εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου-ΔΠΕ Ιωαννίνων

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για μέτρα και ρυθμίσεις περιορισμού του κορονοϊού-Δημόσιοι Υπάλληλοι
Ομάδες αυξημένου κινδύνου για κορονοϊό | Καθορισμός σε ΦΕΚ
Εγκύκλιος μέτρων περιορισμού κορονοϊού στο Δημόσιο: Τηλεργασία-back office-μάσκα σε υπηρεσίες-3 ωράρια λειτουργίας

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας για μέτρα προστασίας κορονοϊού: Υποχρεωτικά μάσκα και οι επισκέπτες των σχολικών μονάδων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση