Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αφαίρεση από σχολικό βιβλίο αναφορών σύνδεσης ομοφυλοφιλίας και μετανάστευσης με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αφαίρεση από σχολικό βιβλίο αναφορών που συνέδεαν την ομοφυλοφιλία και τη μετανάστευση με τη συχνότητα των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Αφαίρεση από σχολικό βιβλίο αναφορών σύνδεσης ομοφυλοφιλίας και μετανάστευσης με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Αφαιρέθηκαν από σχολικό βιβλίο αναφορές που συνέδεαν την ομοφυλοφιλία και τη μετανάστευση με τη συχνότητα των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),  το οποίο συμφώνησε με τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

Επί του θέματος το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημέρωσε ότι, στη νεότερη έκδοση του εν λόγω σχολικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές κατά το σχολικό έτους 2022 – 2023, οι παραπάνω διατυπώσεις έχουν αφαιρεθεί.

Συγκεκριμένα

Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε μαθητής ΕΠΑΛ, επειδή στο βιβλίο διδασκαλίας του μαθήματος ειδικότητας «Υγιεινή-Μικροβιολογία» της Γ’ Λυκείου υπήρχαν διατυπώσεις που συνέδεαν τη μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων με τη «διάδοση της ομοφυλοφιλίας», καθώς και με τον τουρισμό, την αστυφιλία και τη μετανάστευση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των ειδικών αρμοδιοτήτων του για την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του παιδιού (Ν. 3094/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Ν. 4443/2016), απευθύνθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προτείνοντας συστηματικό έλεγχο των εγχειριδίων των σχολικών μαθημάτων, προκειμένου να αφαιρεθούν διατυπώσεις που επιτρέπουν παρερμηνείες και αρνητικούς χαρακτηρισμούς συνδεόμενους με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ο οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται σεβαστός, ως αυτοτελώς προστατευόμενο στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου.

Πρότεινε επίσης να αφαιρεθούν διατυπώσεις οι οποίες μπορεί να οδηγούν σε στιγματισμό ή και στοχοποίηση εις βάρος ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής γνωμοδότησε σε συμφωνία με τις παραπάνω προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημέρωσε ότι, στη νεότερη έκδοση του εν λόγω σχολικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές κατά το σχολικό έτους 2022 – 2023, οι παραπάνω διατυπώσεις έχουν αφαιρεθεί.

Δείτε επίσης

Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας κοινωφελών προγραμμάτων για μισθολογική εξέλιξη: Εγγραφο ΓΛΚ 

Μισθοί εκπαιδευτικών: Δηλώσεις Κεραμέως και Φίλη-Διάλογος Κεραμέως & Σκουρλέτη-Τροπολογία Τσακαλώτου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση