Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αγωγές κατά του ΕΑΠ και του Ελληνικού Δημοσίου από απόφοιτους Προγραμμάτων του ΕΑΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αγωγές κατά του ΕΑΠ και του Ελληνικού Δημοσίου από απόφοιτους των Προγραμμάτων “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” και “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” του ΕΑΠ.

Αγωγές κατά του ΕΑΠ

Δυο (2) αγωγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών άσκησαν 62 απόφοιτοι των Προγραμμάτων «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ζητώντας να αναγνωρισθεί ότι, το ΕΑΠ και το Ελληνικό Δημόσιο “πρέπει να τους καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον σε έκαστο εξ αυτών το ποσό των 50.000€ νομιμοτόκως ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης την οποία έχουν υποστεί και ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ υπόκεινται από την παράνομη παράλειψη ενεργοποιήσεως των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων που τους απονέμουν αντίστοιχα τα άρθρα 1 και 2 π.δ. 66/2009”.

Ολα αυτά σε συνέχεια εξώδικων οχλήσεων των ανωτέρω αποφοίτων που απέβησαν άκαρπες και “βλέποντας ότι οι σπουδές τους στο ΕΑΠ τους έχουν οδηγήσει σε επαγγελματικό αδιέξοδο, αφού δεν μπορούν να μετάσχουν σε Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, δεν μπορούν να εργαστούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, άσκησαν αγωγές ζητώντας αποζημίωση 50.000€ έκαστος εξ αυτών για την προσβολή της προσωπικότητάς τους”.

Με τις αγωγές αυτές επικαλούνται “χρόνια και εξακολουθητική αδράνεια του ΕΑΠ να ενεργήσει συστηματικά προς τα όργανα της Πολιτείας για να ληφθούν τα δέοντα κανονιστικά μέτρα προς ενεργοποίηση των απονεμόμενων στο π.δ. 66/2009 επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, καθώς και την αθέμιτη εμπορική πρακτική που το ΕΑΠ ακολούθησε για να δημιουργήσει και εμπεδώσει στους ενάγοντες την εύλογη πεποίθηση ότι εγγραφόμενοι στα Προγράμματα και αποφοιτώντας από αυτά θα έχουν όντως στην πράξη τα επαγγελματικά δικαιώματα του π.δ. 66/2009”.

Οι απόφοιτοι στρέφονται και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, επικαλούμενοι “και την δική του εξακολουθητική και παράνομη παράλειψη -αφού τελούσε εν γνώσει των προβλημάτων επαγγελματικής πρόσβασης των εναγόντων στην αγορά εργασίας-, αφ’ ενός μεν να απονείμει κωδικό κλάδου εκπαίδευσης στους ενάγοντες, αφ’ ετέρου να εντάξει το πτυχίο τους στο προσοντολόγιο και στο να προβεί σε λήψη των απαιτούμενων μέτρων που μια χρηστή διοίκηση σε ένα κράτος δικαίου θα ελάμβανε για να διασφαλίσει την πρόσβαση των αποφοίτων ενός ΑΕΙ που απολαύει των εγγυήσεων του άρθρου 16 Συντ. στην επαγγελματική ζωή του τόπου”.

Δείτε επίσης

Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών 17 Πανεπιστημίων μέσω του gov.gr-Από σήμερα και οι 72.000 του ΕΑΠ 

Εξετάσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Aνοίγει το θέμα του εκσυγχρονισμού τους 

Σχολικό Ημερολόγιο 2023-24 από το Δίκτυο Ευρυδίκη-The Organisation of School Time in Europe 

Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας για νέους κατόχους διδακτορικών ΕΣΠΑ | Επιστολή διαμαρτυρίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση