Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αίτημα παράτασης προθεσμίας τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αίτημα παράτασης προθεσμίας τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αίτημα παράτασης προθεσμίας τοποθέτησης

Αθήνα, 27/08/2020

Αρ. Πρωτ.: 35

ΠΡΟΣ 

-Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη

-Τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα

ΘΕΜΑ: “Επείγον αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ – Παράταση της προθεσμίας τοποθέτησης αναπληρωτών”

 Αξιότιμες,

κυρία Υπουργέ,

κυρία Υφυπουργέ,

κυρία Γενική Γραμματέα.

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., εκπροσωπεί το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ..

Από την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα από τους Περιφερειακούς Συλλόγους πανελλαδικά, υπάρχουν σοβαρές δυσλειτουργίες ως προς τη διαδικασία των τοποθετήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ.

Συγκεκριμένα σε πάρα πολλές διευθύνσεις δε λειτουργούν οι ιστοσελίδες ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, δεν είναι εφικτές οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και διαπιστώνονται λάθη στην καταγραφή των λειτουργικών κενών με συνέπεια να δίνονται προς επιλογή λιγότερα κενά από τον αριθμό των προσληφθέντων (ειδικότερα παρατηρείται για τις ΕΔΕΑΥ, αλλά συμβαίνει και στα άλλα προγράμματα).

Ακόμη, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι κάποιες διευθύνσεις δεν έχουν προβεί μέχρι και τώρα σε ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ, γεγονός που επιφέρει ανισότητα στις διαδικασίες και δημιουργεί ψυχοπιεστικές καταστάσεις για τους συναδέλφους αναπληρωτές.

Επιπρόσθετα, ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που εντοπίσαμε και θεωρούμε ότι θα επιφέρει σοβαρές δυσλειτουργίες στις τοποθετήσεις είναι η απόφαση κάποιων διευθύνσεων να προχωρήσουν σε προσωρινή τοποθέτηση των αναπληρωτών στα σχολεία,

διαδικασία η οποία δεν προβλέπεται από το ΦΕΚ B 3344 – 10.08.2020 υπ. αριθμ. 104627/ΓΔ5 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως για τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Το πιεστικό χρονοδιάγραμμα του υπουργείου για την τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, έχει ως συνέπεια οι διευθύνσεις να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνολό τους σε όλη αυτή τη διαδικασία και να εξυπηρετήσουν χιλιάδες αναπληρωτές.

Σας ζητούμε

να κατανοήσετε τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει και να υποστηρίξετε τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τους αναπληρωτές και τις σχολικές μονάδες, δίνοντας μικρή παράταση για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της τοποθέτησης αναπληρωτών.

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ενημέρωση για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ
Δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών | Ενημερωτικό
Οδηγίες τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εντός 3 εργάσιμων ημερών
Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ: Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ-Ανάληψη Υπηρεσίας-Παιδαγωγική Επάρκεια-Αδειες Ανατροφής

Πριν φύγετε

Υποστήριξη σχολικών μονάδων από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς: 2.800 προσλήψεις-Σύντομα η Πρόσκληση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση