Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις – Μέρος Β

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις Μέρος Β – Των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια.

Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ
1. Θα ολοκληρώνεται η κάλυψη θέσεων με αναπληρωτές  σε μια Διεύθυνση-περιοχή και μετά θα προχωράει το σύστημα στην επόμενη;

Πρώτα θα ληφθεί υπόψη η επιλογή του υποψηφίου στη συγκεκριμένη Διεύθυνση-περιοχή.

Τι σημαίνει αυτό;

 • Αν κάποιος έχει δηλώσει μία συγκεκριμένη περιοχή πρώτη και εκεί έχει θέση ΣΜΕΑΕ, μπορεί να προσληφθεί σε θέση ΣΜΕΑΕ χωρίς να μπορεί ο υποψήφιος να επιλέξει, παρά μόνο σχολείο ΣΜΕΑΕ στη συγκεκριμένη περιοχή
 • Αν δεν έχει θέση ΣΜΕΑΕ στη συγκεκριμένη περιοχή κι έχει π.χ θέση ΕΔΕΑΥ, τότε θα προσληφθεί στην κενή θέση της ΕΔΕΑΥ. Δεν θα προσπεράσει το σύστημα δηλαδή  την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής αν υπάρχει κενό.
 • Αυτό σημαίνει ότι ο αναπληρωτής δε φεύγει από την περιοχή που έχει επιλέξει.
2. Αν δεν υποβάλλω δήλωση περιοχών φέτος μπορώ να υποβάλλω κατά το προσεχές  έτος 2021-22 από τη στιγμή που είμαι στους Πίνακες;

Η υποβολή αίτησης είναι προαιρετική, η μη υποβολή της δεν έχει κύρωση, κύρωση έχει η μη ανάληψη υπηρεσίας.

3. Η προσμέτρηση υπηρεσίας ισχύει μόνο στο συγκεκριμένο κλάδο και δεν μεταφέρεται πια από κλάδο σε κλάδο;

Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4692/2020 άρθρο 42, προσμετράται στο εξής, για διορισμό ή πρόσληψη σε ορισμένο κλάδο, μόνο η εκπαιδευτική υπηρεσία, που παρέχεται στον κλάδο αυτό.

Συγκεκριμένα

[Αρχή Τροποποίησης] «β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
αα) μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες,
ββ) δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ’ αρ. 133529/ ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης έως κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μήνες.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 42 ΤΟΥ Ν. 4692/20, ΦΕΚ-111 Α/12-6-20 [Τέλος Τροποποίησης].

Δείτε: Μέρος Α: Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ
4. Τα παραπεμπτικά των ιατρικών βεβαιώσεων θα δοθούν από τις Διευθύνσεις ή μπορεί κάποιος χωρίς παραπεμπτικό να πάρει ιατρική βεβαίωση για την πρόσληψη του;

Οι υποψήφιοι δεν θα παρουσιαστούν σε Δ/νση Εκπ/ση. Οι βεβαιώσεις που θα προσκομίσουν από τους δύο γιατρούς πρέπει να αναγράφουν αυτά που αναφέρει η κανονιστική στο άρθρο 6, παρ. 8 το ββ1&2

5. Πώς βλέπουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μας στον ΟΠΣΥΔ;

O αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης φαίνεται και στο pdf που  εξάγεται αλλά και στην προβολή της αίτησης.

6. Οι τοποθετήσεις θα γίνουν αρχικά ανά Πρόγραμμα μετά την τοποθέτηση σε συγκεκριμένη Διεύθυνση και οι υποψήφιοι θα έχουν μόνο τη δυνατότητα να επιλέξουν σχολεία εντός Προγράμματος;

Κατ αρχάς οι προσλήψεις μέσω του Ενιαίου Πίνακα πραγματοποιούνται από το Κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και όχι από κάθε Διεύθυνση- περιοχή.

Οι προσλήψεις θα γίνουν ανά πρόγραμμα (δηλαδή κάποιος θα προσληφθεί στην εξατομικευμένη και κάποιος άλλος Δομές-ΕΔΕΑΥ και κάποιος άλλος ΚΕΣΥ), οι υποψήφιοι (εκτός των ΚΕΣΥ που η πρόσληψη γίνεται σε συγκεκριμένο ΚΕΣΥ) θα κάνουν,  μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης, αίτηση τοποθέτησης στα ανάλογα λειτουργικά κενά που θα δημοσιεύσουν/αναρτήσουν με όποιον πρόσφορο τρόπο οι Δ/νσεις Εκπ/σης, ώστε η όλη διαδικασία της τοποθέτησης να γίνει ηλεκτρονικά με τρόπο που θα ορίσει η κάθε Δ/νση και εντέλει ο υποψήφιος να πάει να αναλάβει υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Από την ενημέρωση που έχουμε,

φαίνεται ότι δεν μπορεί η πρόσληψη να γίνει σε Διεύθυνση και στη συνέχεια σε Πρόγραμμα λόγω τεχνικού στησίματος της πλατφόρμας που τρέχει το πρόγραμμα των προσλήψεων και λόγω του ότι η πρόσληψη αφορά στην τοποθέτηση του υποψηφίου σε Πρόγραμμα για να είναι έγκυρη κι όχι μόνο σε περιοχή.

Αυτό σημαίνει

ότι σε μία περιοχή που έχει δηλώσει ο υποψήφιος, το σύστημα θα τρέξει κεντρικά τις προσλήψεις πρώτα για τα ΣΜΕΑΕ της συγκεκριμένης Διεύθυνσης.

 • Αν υπάρχει κενό σε ΣΜΕΑΕ θα τον προσλάβει σε ΣΜΕΑΕ.
 • Αν δεν υπάρχει κενό σε ΣΜΕΑΕ το σύστημα θα ψάξει κατά σειρά προτεραιότητας των προγραμμάτων και θα τον προσλάβει σε άλλο πρόγραμμα εντός της περιοχής πχ Εξειδικευμένη.
 • Αν δεν υπάρχει κενό σε πρόγραμμα ή έχουν καλυφθεί από τους προηγούμενους του Πίνακα τότε πηγαίνει να αναζητήσει κενά στη δεύτερη επιλογή και ούτω καθεξής.
7. Γνωρίζετε αν θα δοθούν οι πιστώσεις στην Εξειδικευμένη-Παράλληλη Στήριξη στην Α φάση?

Καταβάλλεται προσπάθεια από το Υπουργείο και συγκεκριμένα από την Γενική Γραμματέα κα Α. Γκίκα και τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να περατωθούν οι διαδικασίες εγκαίρως, ώστε προλάβουν την Α φάση οι προσλήψεις στην Εξειδικευμένη.

8. Θα υπάρξει προσπάθεια  προκειμένου να τρέξουν πρώτα οι πίνακες του ΕΕΠ-ΕΒΠ, δεδομένου ότι είναι λιγότεροι σε αριθμό;

Γίνεται προσπάθεια και αναμένεται η απόφαση του Υπουργείου.

Δείτε: Μέρος Α: Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
9. Για τα δυσπρόσιτα τι ισχύει;
Mοριοδοτείται διπλά, από το σχολικό έτος 2020-2021, νόμος 4692/2020, άρθρο 42, ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας που διανύεται στις δημόσιες σχολικές μονάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται στην περίπτωση Β της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/07.8.2018 (Β΄ 3941) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.
Και τούτο, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί στην ανάληψη και παροχή υπηρεσίας σε σχολεία με δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες άσκησης καθηκόντων.
10. Προστέθηκαν επιλογές μειωμένου στον ΟΠΣΥΔ για το ΕΕΠ-ΕΒΠ. Τι σημαίνει αυτό;
Ενημερωτικά για το ΕΒΠ, έως τώρα,  δεν προβλεπόταν πρόσληψη με μειωμένο ωράριο και για το ΕΕΠ δεν γίνονταν έως σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου.
Ομως είχαμε την παρακάτω απάντηση του ΟΠΣΥΔ σε ερώτημα υποψηφίου.
Επίσης,
σύμφωνα με το αρ.πρωτ.: 103782/Ε4/05.08.2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ, με θέμα την καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ, η καταχώριση των λειτουργικών κενών/πλεονασμάτων σε αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΣΥ, υπάρχει η αναφορά:
“Σας ενημερώνουμε ότι υφίσταται στο πεδίο Ιδιότητα και η επιλογή Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ μειωμένου ωραρίου για τις (εξαιρετικές) περιπτώσεις που υπάρξει λειτουργική ανάγκη που δεν δύναται να καλυφθεί με άλλον τρόπο”.
11. Ποια ήταν η κατανομή πιστώσεων Α Φάσης ανά ΠΔΕ για το ΕΕΠ-ΕΒΠ το 2019-20

Δείτε τις κατανομές πιστώσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-20

Δείτε επίσης

Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21
Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2020-21: Aπό την Πέμπτη 13/8 έως και την Τρίτη 18/8/2020
Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Οδηγίες δήλωσης περιοχών ΟΠΣΥΔ: Για εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Δυσπρόσιτα-Αξιολογικές κατηγορίες σχολείων: 3 πίνακες με πλήρη δυνατότητα αναζήτησης Σχολείων και ΚΕΣΥ

Δείτε ακόμη

Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά τους διορισμούς-αλλαγές λόγω αποδοχής αιτήσεων θεραπείας από ΑΣΕΠ
ΦΕΚ Αναμορφωμένων Πινάκων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Προκηρύξεων 2ΕΑ και 1ΕΑ/2019
Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20 στις 13 ΠΔΕ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

3 Σχόλια

 1. Βαγγέλης Φούκας σε

  Καλησπερα κ.Βουγια. Δεν ειναι σιγουρο οτι θα γινει η παραλληλη στηριξη στην α φαση; Το υπουργειο διαβεβσιωσε οτι θα γινει.

 2. ΕΒΠ σε

  Γνωρίζετε ποιες περιοχές προστέθηκαν στον κλάδο ΕΒΠ, σύμφωνα με την ερώτηση/απάντηση 10;;;

 3. Η προϋπηρεσία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑΕΙ στην ΕΙΔΙΚΗ με την τροποποίηση του νόμου (Ερώτηση 3)

Γράψτε μία απάντηση