Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις διορισμών: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αιτήσεις για ένταξη σε Πίνακες ΑΣΕΠ – Μέρος Α

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις διορισμών: Διευκρινήσεις αναφορικά με τις αιτήσεις για ένταξη σε Πίνακες ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς και πρόσληψη αναπληρωτών, εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠ και ΕΒΠ. – Μέρος Α.

Αιτήσεις διορισμών: Διευκρινήσεις αναφορικά με τις αιτήσεις για ένταξη σε Πίνακες ΑΣΕΠ

Μετά από σημερινή μας επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας μπορέσαμε να λάβουμε απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις, αναφορικά με τις Αιτήσεις υποψηφίων Εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ, για τους Αξιολογικούς Πίνακες μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών.

Τη στιγμή αυτή συνεχίζουμε την συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση ερωτήσεων και αποριών σας και όσες απαντώνται αρμοδίως θα σας τις κοινοποιούμε πάραυτα.

Επισημαίνουμε δε πως παρόλο που, ως Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ, προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, τις οποίες αποκτούμε από πηγές του Υπουργείου Παιδείας που θεωρούνται αξιόπιστες, δεν δυνάμεθα να προβούμε σε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το εάν οι εν λόγω παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

Τέλος υπενθυμίζουμε πως το ΑΣΕΠ στις Προκηρύξεις του αναφέρει ρητώς πως: “Την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος”.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η

Ποια είναι τελικά η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Αίτησης για συμπερίληψη σε Αξιολογικό Πίνακα διορισμού ή πρόσληψης ως αναπληρωτή/τρια, εκπαιδευτικών ΕΑΕ και ΕΕΠ και ΕΒΠ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η τελευταία ημέρα της Ηλεκτρονικής Αίτησης στο ΑΣΕΠ είναι και η τελευταία ημέρα απόκτησης προσόντων ή μοριοδούμενων κριτηρίων για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ. Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού.

Η τελευταία ημέρα της Αίτησης υποβολής δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις ή στις ΠΔΕ είναι και η τελευταία ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών αυτών, τα οποία απεκτήθησαν έως την τελευταία ημέρα της Ηλεκτρονικής Αίτησης στο ΑΣΕΠ.

Παραδείγμα 1o:

Λαμβάνει υποψήφιος/α εκπαιδευτικός ΕΑΕ  πιστοποίηση γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις 23/05/2019.

Αυτή μπορεί να την συμπεριλάβει στην Ηλεκτρονική Αίτηση ΑΣΕΠ έως την καταληκτική για εκπαιδευτικούς ημερομηνία 24 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και να την καταθέσει στην Διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για εκπαιδευτικούς, Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

Παράδειγμα 2o:

Υποψήφιος/α ΕΒΠ αποκτά τέκνο την 5η Ιουνίου 2019, καταληκτική ημερομηνία Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Το τέκνο το δηλώνει την ίδια ημέρα, την καταληκτική, στο ΑΣΕΠ και έχει περιθώριο να προσκομίσει δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου σε ΠΔΕ, καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στις ΠΔΕ για ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Παράδειγμα 3ο:

Υποψήφιος/α ΕΕΠ αποκτά τίτλο Ξένης Γλώσσας στις 6 Ιουνίου 2019.

Αυτόν τον τίτλο δεν θα μπορέσει να τον αναφέρει στην Ηλεκτρονική Αίτηση ΑΣΕΠ, η προθεσμία της οποίας, για το ΕΕΠ και ΕΒΠ, είναι η 5η Ιουνίου 2019 και φυσικά δεν έχει νόημα να τον καταθέσει σε ΠΔΕ κι ας εκπνέει η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών στις 7 Ιουνίου 2019.

Δείτε ακολούθως τις καταληκτικές ημερομηνίες Αιτήσεων για Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ και για ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Καταληκτική ημερομηνία για ΕΕΠ – ΕΒΠ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Μαΐου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Καταληκτική ημερομηνία για εκπαιδευτικούς ΕΑΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

Σημαντικό!

Αιτήσεις διορισμών ΕΕΠ – ΕΒΠ: Τα απαραίτητα πρώτα 7 βήματα

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η

Πως ακριβώς θα υπολογίζεται η Προϋπηρεσία. Μετά τις 15 ημέρες θα υπολογίζεται μήνας όπως στις Προκηρύξεις αναπληρωτών έως σήμερα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οχι, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, η προϋπηρεσία θα υπολογίζεται αποκλειστικά σε μήνες και όσες ημέρες υπερβαίνουν το μήνα θα διαγράφονται.

Παράδειγμα:

Υποψήφιος/α έχει προϋπηρεσία ένα(1) μήνα και είκοσι εννέα(29) ημέρες.

Η προϋπηρεσία που θα υπολογισθεί θα είναι ένας(1) μήνας και οι υπόλοιπες είκοσι εννέα(29) δεν θα υπολογισθούν, καθότι δεν συνιστούν μήνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η

Είμαι μόνιμος εκπαιδευτικός, μπορώ να υποβάλω αίτηση στην Προκήρυξη του ΕΕΠ ή των εκπαιδευτικών ΕΑΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι και ο ήδη μόνιμος μπορεί να καταθέσει αίτηση, απλά όταν διορισθεί πρέπει να παραιτηθεί από την θέση την οποία κατέχει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η

Εργάζομαι και κατοικώ σε νησί και η έδρα της Περιφέρειας όπου υποχρεούμαι να καταθέσω αίτηση δικαιολογητικών αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση βρίσκεται σε άλλο νησί, χωρίς συχνή συγκοινωνία με το της εργασίας και κατοικίας μου. Υπάρχει περίπτωση να προστεθεί στην κατάθεση δικαιολογητικών και η δια αλληλογραφίας προσκόμιση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το Υπουργείο, έως σήμερα, αποκλείει οποιαδήποτε μεταβολή στον τρόπο κατάθεσης δικαιολογητικών στις ΠΔΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η

Θα υπάρξει μέριμνα από πλευράς Υπουργείου Ειδικής Αδείας σε αναπληρωτές υποψηφίους, για να μπορέσουν να καταθέσουν Αίτηση στην έδρα της Περιφέρειας, ενώ δεν κατοικούν σ αυτήν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Eως σήμερα το Υπουργείο δεν σκέφτεται να εφαρμόσει κάτι τέτοιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η

Είμαι Λογοθεραπευτής (ΠΕ21) και η προσκόμιση άδειας άσκησης επαγγέλματος ισχύει σύμφωνα με τα π.δ. 176/23.12.2014 (ΦΕΚ 279 Α ́) και 49/22.4.2016 (ΦΕΚ 80 Α ́) και εφεξής. Με την προηγούμενη προϋπηρεσία μου τι γίνεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατ εξαίρεση για τον κλάδο αυτό, συνυπολογίζεται και η εμπειρία μετά την απόκτηση του απαιτούμενου τίτλου σπουδών και μέχρι την έκδοση των ανωτέρω Προεδρικών Διαταγμάτων. Δηλαδή εξ ολοκλήρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η

Αν δεν βρίσκω περασμένη προϋπηρεσία στο ΟΠΣΥΔ τι κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απευθύνεσθε στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της εργασίας της εν λόγω προϋπηρεσίας για να πάρετε βεβαίωση και ακολούθως την καταθέτετε σε ΠΔΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οταν δεν βλέπετε κόκκινο σημάδι στις καταχωρήσεις του φακέλου σας στο ΟΠΣΥΔ, σημαίνει πως δεν υπάρχει πρόβλημα  και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται κατάθεση δικαιολογητικών εκ νέου στις ΠΔΕ.

Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Δείτε επίσης:

Προκήρυξη ΕΕΠ και ΕΒΠ: ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων για διορισμό

ΕΕΠ – ΕΒΠ αιτήσεις: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών στις ΠΔΕ – Από 08/05 έως 07/06/2019

Υποβολή δικαιολογητικών εκπ/κών για διορισμούς: Από 2 έως 30 Μαΐου στις Δ/νσεις Εκπ/σης – Προκήρυξη ΑΣΕΠ

Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: 31 Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων

Διευθύνσεις και τηλέφωνα όλων των ΠΔΕ – ΔΠΕ – ΔΔΕ της χώρας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

16 Σχόλια

 1. Ευθαλία Αριστογένους σε

  Μπορείτε να μας πληροφορήσετε για τη διαδικασία βεβαίωσης της προϋπηρεσίας η οποία αποκτήθηκε κατά το τρέχον διδακτικό έτος; Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. Χρόνια Πολλά! Χριστός Ανέστη!

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Σκέφτονται να την αναζητήσουν οι των ΠΔΕ από τις Διευθύνσεις. Μένει να επιβεβαιωθεί.

 2. Ευγενια Αναστασιου σε

  Καλησπερα,
  Εργαζομαι ως Κοινωνικη Λειτουργος σε Κεντρο εκπαιδευσης ΑμεΑ
  17 χρονια. Το Κεντρο αυτο δεν υπαγεται στο υπουργειο παιδειας. Τα χρονια αυτα δεν προσμετρωνται ως προυπηρεσια στην προκυρηξη για ΕΕΠ;
  Ευχαριστω!

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Προφανώς στο Κέντρο εκπαίδευσης ΑμεΑ δεν ήταν εργοδότης το Υπουργείο Παιδείας, συνεπώς δεν προσμετράται σύμφωνα με την Προκήρυξη ΑΣΕΠ.

 3. Βενετης Βασιλειος σε

  Καλησπερα κ Βουγια θελω να ρωτησω για την αναγνωριση της ξενης γλωσσας εχω το βασικο πτυχιο λογοθεραπειας απο Βουλγαρια και διδακτορικο επισης απο το ιδιο Πανεπιστημιο που πραγματοποιηθηκε στη Βουλγαρικη ΓΛΩΣΣΑ Ηθελα να μαθω αν υπολογιζεται στα μορια και αν τοτε σε ποια κλιμακα αριστη; πολυ καλη; η καλη

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Εχει γίνει ερώτημα στο Υπουργείο και αναμένουμε απάντηση.

   • Ζήσης κ σε

    Κύριε Βούγια επίσης εμείς που έχουμε τελιώσει μεταπτυχιακό αλλοδαπής και συγκεκριμένα στην Βουλγαρία σε αγγλόφωνο τμήμα παίρνουμε τελικά την ανάλογη μοριοδότηση??δηλαδή την άριστη γνώση Αγγλικών?? Να σημειωθεί ότι υπάρχει διαφορά από την προηγούμενη ερώτηση του συναδέλφου διότι το ένα πρόγραμμα σπουδών έγινε στα Βουλγαρικά και το άλλο πρόγραμμα σπουδών στα Αγγλικά σε αγγλόφωνο τμήμα. Σας παρακαλώ κύριε Βούγια διευκρινίστε το γιατί υπάρχει σύγχυση ακόμα και στην διατύπωση του ΑΣΕΠ και ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει. Αφορά πολλούς συναδέλφους.
    Με εκτίμηση

 4. κα Σπυροπούλου σε

  καλημέρα σας και Χρόνια Πολλά. Είμαι φυσιοθεραπεύτρια στον ιδιωτικό τομέα, κι ενδιαφέρομαι να υποβάλλω αίτηση για κατάληψη κάποιας από τις θέσεις Ε.Ε.Π που θα προκηρυχθούν στα σχολεία της ειδικής αγωγής.
  Στην περίπτωση που προσληφθώ έχω δικαίωμα να υποβάλλω στον Α.Σ.Ε.Π. αιτήσεις για διορισμό μου σε κρατικό ίδρυμα (νοσοκομείο,κ.τ.λ.);;
  Ευχαριστώ

 5. Αλεξανδρος Τ. σε

  Προυπηρεσια:
  1) 9 μηνες 15 ημερες
  2) 9 μηνες 02 ημερες

  Η μοριοδοτηση θα γινει στους 18 μηνες ή θα γινει στρογγυλοποιηση του αθροισματος ημερων αρα οι 17 ημερες θα μετρησουν ως ενας επιπλεον μηνας, δλδ συνομο 19 μηνες;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Λογικά στο σύνολο θα κοπούν οι μέρες που περισσεύουν, αλλά το Υπουργείο δεν μπόρεσε σήμερα ν απαντήσει σίγουρα, αν θα είναι στο σύνολο ή στο κάθε έτος, καθότι θεωρεί πως είναι θέμα ΑΣΕΠ. Το σίγουρο είναι πως κόβονται οι μέρες.

 6. Κώστας Μαράκης σε

  Στο παραρτημα 1…για οσους ειχαν ηδη στοιχεια στον οψυδ…ποια ακριβως στοιχεια θα πρεπει να γραψουμε?ολα οσα ειναι επικυρωμενα στον οψυδ?ακομη και απολυτηριο στρατου?ποια ακριβως?ευχαριστω.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Λογικά αυτά που μοριοδοτούνται. Αλλά το απολυτήριο σίγουρα πρέπει να το προσκομίσετε.

 7. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΑΚΗΣ σε

  Αφου ειναι επικυρωμενο στον οψυδ το απολυτηριο…υπαρχει καπου στο φεκ ή στον προκηρυξη που μιλαει γιαυτο?Επισης θελει το απολυτηριο ή πιστοποιητικο τυπου Α’?Γιατι πιτε δεν καταθεσαμε απολυτηριο αλλα παντα καταθεταμε πιστοποιητικο τυπου Α’ απο στρατολογια.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Νομίζω και πιστοποιητικό κάνει. Αν υπάρχει στο ΟΠΣΥΔ δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. αλλά επειδή είναι κρίσιμο έγγραφο γι αυτό είπα να το ξανακαταθέσετε. Δεν ξέρετε καμιά φορά.

   • Κώστας Μαράκης σε

    Μα απο τη στιγμη που υπαρχει τικαρισμενο στον οπσυδ γιατι να ξανακατεθει?υπαρχει κατι συγκεκριμενο στην εγκυκλιο που λεει οτι πρεπει?ευχαριστω

Γράψτε μία απάντηση