Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21: Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 14.08 έως και την Τετάρτη 19.08.2020

Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Αναλυτικά
Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το σχολικό έτος 2020-2021.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κατόπιν δημοσίευσης της αριθ.104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β ́ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133)

καλεί,

βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), τους εγγεγραμμένους:

α) στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1 ́των κλάδων

 • ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου,
 • ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων,
 • ΠΕ23-Ψυχολόγων,
 • ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών,
 • ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών,
 • ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών,
 • ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και
 • ΠΕ31-Εξειδικευμένου

που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1271/Γ ́/13-08-2020 (τροποποίηση), 2361/Γ ́/18-12-2019 και 2380/Γ ́/19-12-2019

β) στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2 ́ του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 1272/Γ ́/13-08-2020 (τροποποίηση), 2350/Γ ́/13-12-2019 &2435/Γ ́/31-12-2019

που επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2020-2021 ως προσωρινοί αναπληρωτές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/)

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 14/8 έως και την Τετάρτη 19/8/2020

Δείτε την Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης
Οδηγίες δήλωσης περιοχών ΟΠΣΥΔ: Για εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ

__________________

Δείτε την Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το σχολικό έτος 2020-2021.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 105899/Ε4/13-08-2020 (ΑΔΑ: 90Ε946ΜΤΛΗ-2ΙΞ) εγκύκλιος πρόσκληση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως ισχύουν, για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α).

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 14 έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020.

Δείτε την Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης
Εναλλακτικά η Πρόσκληση και στη Διαύγεια
Οδηγίες δήλωσης περιοχών ΟΠΣΥΔ: Για εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ

 Δείτε σχετικά

Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά τους διορισμούς-αλλαγές λόγω αποδοχής αιτήσεων θεραπείας από ΑΣΕΠ
ΦΕΚ Αναμορφωμένων Πινάκων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Προκηρύξεων 2ΕΑ και 1ΕΑ/2019
Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2020-21: Aπό την Πέμπτη 13/8 έως και την Τρίτη 18/8/2020

Πριν φύγετε

 Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού-Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας-Ενταξη στο Μητρώο ΣΔΕ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

6 Σχόλια

 1. ΑΝΝΑ σε

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΕ23-ΠΕ30
  ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ;

 2. Β Γρ σε

  Καλημέρα κε Βούγια.Είμαι ΕΒΠ και στον αναμορφωμένο και εκκαθαρισμένο πίνακα ΕΒΠ,είμαι στη θέση 406 θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχω πιθανότητες να προσληφθώ ως αναπληρώτρια ΕΒΠ σε δομές ειδικής αγωγής στον νομό Αττικής και στο νομό Θεσσαλονίκης.Για λόγους υγείας δεν θα μπορέσω να δηλώσω κι άλλα μέρη.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Βενετης Βασιλειος σε

   Κ ΒΟΥΓΙΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΕΠ- ΕΒΠ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΛΠΗΡΩΤΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΛΑΔΟ . ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .

Γράψτε μία απάντηση