Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2020-21: Aπό την Πέμπτη 13/8 έως και την Τρίτη 18/8/2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2020-21: Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Πέμπτη 13/8 έως και την Τρίτη 18/8/2020.

Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Την Πρόσκληση υπογράφει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Βασίλης Διγαλάκης.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης – δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) ορίζεται από την Πέμπτη 13 Αυγούστου έως και την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020.

Οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω, οφείλουν να μελετήσουν με προσοχή την σχετική πρόσκληση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις αλλαγές που έχουν επέλθει με το νέο σύστημα προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Για τους κλάδους κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ Γενικής εκπαίδευσης, των Προκηρύξεων 1ΓΤ και 2ΓΔ/2020, θα ακολουθήσει ξεχωριστή πρόσκληση ενδιαφέροντος μετά την ανάρτηση των οικείων προσωρινών αξιολογικών πινάκων στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..

Αναλυτικά
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 Κατόπιν δημοσίευσης της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)»,

καλεί,

βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), τους εγγεγραμμένους στους :

(α) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ 

των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 937/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1170/2020, στο Γ΄ 908/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1171/2020 και στο Γ΄ 522/2020) και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως από την Ανεξάρτητη Αρχή στο ΥΠΑΙΘ) και

(β) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83,  ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 

των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.),

να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους  ως  αναπληρωτών, πλήρους  ή/ και μειωμένου ωραρίου ή/ και ως ωρομισθίων,

 • στη  γενική  εκπαίδευση,
 • στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση,
 • στα μουσικά σχολεία,
 • στα καλλιτεχνικά σχολεία,
 • στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης,
 • στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
 • στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων ( Δ .Υ.Ε.Π.) και
 • στις σχολικές μονάδες Β/ θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε καταστήματα  κράτησης, κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2020 -2021.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Πέμπτη 13/8 έως και την Τρίτη 18/8/2020.

Δείτε την Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δείτε εναλλακτικά την Πρόσκληση στη Διαύγεια

 Δείτε επίσης

Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού-Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας-Ενταξη στο Μητρώο ΣΔΕ
 Ενημέρωση ΠΑΣΑΔ: Α Φάση προσλήψεων-Παράλληλη Στήριξη-Κριτήρια τοποθέτησης-Παράβολο-Κατανομή θέσεων Γενικής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

11 Σχόλια

 1. Βαγγελης Φούκας σε

  Καλησπερα σας κ.Βουγια. Ισχυουν οι φημες οτι η παραλληλη στηριξη θα μεινει εκτος της α φασης των αναπληρωτων ;

   • Άσπα Ρ. σε

    Καλημέρα κ.Βούγια. Θα ήθελα μια διευκρίνιση για το άρθρο 43 του νομοσχεδίου. Αν κάποιος εκπαιδευτικός ανήκει στους κλάδους ΠΕ70 και ΠΕ70.50 από εδώ και στο εξής θα λαμβάνει μόρια μόνο για τον κλάδο που εργάστηκε;Δεν θα ισχύει πια η μεταφορά προυπηρεσίας από την ειδική στη γενική;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων

    • Βασίλης Βούγιας σε

     Απο κλάδο σε κλάδο δεν θα ισχύει. Από ειδική στη γενική θα ισχύει και το ανάποδο.

     • Άσπα Ρ. σε

      Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!

  • Άσπα Ρ. σε

   Καλημέρα κ.Βούγια. Θα ήθελα μια διευκρίνιση για το άρθρο 43 του νομοσχεδίου. Αν κάποιος εκπαιδευτικός ανήκει στους κλάδους ΠΕ70 και ΠΕ70.50 από εδώ και στο εξής θα λαμβάνει μόρια μόνο για τον κλάδο που εργάστηκε;Δεν θα ισχύει πια η μεταφορά προυπηρεσίας από την ειδική στη γενική;
   Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 2. Γεωργία σε

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε αν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αναπληρωτή ή/και ωρομισθίου εκπαιδευτικού οι διορισθέντες εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή των οποίων τα ονόματα και η περιοχή διορισμού τους ανακοινώθηκαν στις 5/8/2020 και αναμένεται το σχετικό ΦΕΚ και κατόπιν η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από τους διορισθέντες εκπαιδευτικούς. Αν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης αναπληρωτή ή/και ωρομισθίου δεν θα δημιουργηθεί σύγχυση κατά την πρόσληψη αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων εκπαιδευτικών δεδομένου ότι αν τρέξει το σύστημα για τις προσλήψεις των αναπληρωτών με τα ονόματα τους μέσα η παρουσία τους ενδεχομένως να επηρεάσει τη σειρά πρόσληψης των αναπληρωτών; Κανονικά οι διορισθέντες συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν θα έπρεπε να εξαιρεθούν από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων εφόσον διορίστηκαν μόνιμοι;

 3. Χρήστος Ξ. σε

  Καλησπέρα σας κ. Βούγια.

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν κάποιος εκπαιδευτικός ΠΕ02 – Ειδικής Αγωγής μπορεί να κάνει αίτηση Αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ και επιπλέον ξεχωριστη αίτηση Ωρομισθίου ΣΜΕΑΕ. Μπορούν να γίνουν ΚΑΙ οι δύο αιτήσεις; Και αν ναι, πως επηρεάζει η μία την άλλη;

  Σας ευχαριστώ,

  Χρηστος Ξ.

Γράψτε μία απάντηση