Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις-Πρότυπα και Πειραματικά: Χωρίς αυθεντικοποίηση γονέων/κηδεμόνων η ηλεκτρονική αίτηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις-Πρότυπα και Πειραματικά: Χωρίς αυθεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης-Τροποποίηση ΚΥΑ.

Αιτήσεις-Πρότυπα και Πειραματικά

Με την υπ. αριθμ. 58047/Δ6 ΦΕΚ B 2147 – 24.05.2021 ΚΥΑ τροποποιείται η υπό στοιχεία 73160/Δ6/ 12.06.2020 κοινή απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας “Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία” (Β ́ 2260).

Συγκεκριμένα

η νέα ΚΥΑ προβλέπει πως για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία δεν χρειάζεται αυθεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων.

Η νέα ΚΥΑ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 73160/Δ6/ 12.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας “Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία” (Β ́ 2260).

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας “Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία” (Β ́ 2260), η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

“2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης

για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία πραγματοποιείται χωρίς αυθεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων.

Η πρόσβαση στο σύστημα,

των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων με τη χρήση των στοιχείων σύνδεσης που διαθέτουν στην Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ισχύει για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για το σχολικό έτος 2021-2022″.

Κατά τα λοιπά,

ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2147 – 24.05.2021 Αιτήσεις για Πρότυπα-Πειραματικά-Τροποποίηση ΚΥΑ
Δείτε την υπ. αρίθμ. 73160/Δ6 ΚΥΑ – ΦΕΚ B 2260 – 12.06.2020

Δείτε επίσης

50 νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία-Κατάλογος και Υπουργική Απόφαση
Νόμος 4692-2020: “Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις” | ΦΕΚ A 111-12.06.2020
Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης: Οι αλλαγές στην Πρωτ/θμια-Δευτ/θμια-Τριτ/θμια-Ειδική Αγωγή

Πριν φύγετε

 Λύκεια-λήξη μαθημάτων: Σε ΦΕΚ η τροποποίηση απόφασης για τη Δ/θμια-Ορίζεται για Γ Λυκείου η 2α Ιουνίου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση