Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις στα ΣΔΕ: Πρόσκληση για επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις στα ΣΔΕ: Πρόσκληση για επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τη σχολική χρονιά 2019-2020 – Αιτήσεις έως 23/08/2019 (ώρα 15:00)

Αιτήσεις στα ΣΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνει το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ, για τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Η Πρόσκληση είναι στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 6341/380/02.08.2019 Aπόφαση του ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Γνωστικά αντικείμενα

Η Προκήρυξη θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ, γίνεται για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης ΠΕ 4 : «Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό» και για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων:

  • Tης Ελληνικής Γλώσσας.
  • Tων Μαθηματικών.
  • Tης Αγγλικής Γλώσσας.
  • Tης Κοινωνικής Εκπαίδευσης.
  • Tης Πληροφορικής.
  • Tων Φυσικών Επιστημών.
  • Tης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
  • Της Πολιτισμικής και Αισθητικής Αγωγής.

Οριστικοί Πίνακες

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης που θα προκύψουν από την παρούσα Πρόσκληση, θα ισχύσουν για τη σχολική χρονιά 2019-2020 και δύναται να ισχύσουν και για την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των ΣΔΕ.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Ωρομισθίων ΣΔΕ 2019-2020

Υποβολή Αίτησης

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση –δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά.

Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων ̟που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις ̟προβλεπόμενες ̟ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Σε κάθε ̟περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει.

Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε ̟περίπτωση επιλογής, αυτή ανακαλείται.

Προθεσμίες

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων (στην ηλ. δ/νση https://mis.inedivim.gr): από 08/08/2019 (ώρα 11:00 π.μ.) έως 23/08/2019 (ώρα 15:00)

Προθεσμία Κατάθεσης Δικαιολογητικών (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές) έως 26/08/2019.

Δείτε την Απόφαση Πρόσκλησης Ωρομισθίων ΣΔΕ 2019-2020

Δείτε την Πρόσκληση Ωρομισθίων ΣΔΕ 2019-2020

Δείτε επίσης

Προθεσμίες που τρέχουν για Θέσεις Εργασίας – Αποσπάσεις – Επιμορφώσεις

Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγοι στα ΣΔΕ | Αιτήσεις

Αιτήσεις ΔΙΕΚ: Παράταση προθεσμίας κατάθεσης φακέλων εκπαιδευτών

ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ: Πρόσκληση για φοίτηση στα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ για το 2019-20

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση