Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αίτημα συνάντησης ΠΟΣΕΕΠΕΑ με ΑΣΕΠ και Υπουργείο Παιδείας για τους Προσωρινούς Πίνακες ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αίτημα συνάντησης ΠΟΣΕΕΠΕΑ με ΑΣΕΠ και Υπουργείο Παιδείας για τους Προσωρινούς Πίνακες ΕΒΠ, μετά από μεγάλο αριθμό καταγγελιών για αναίτια λάθη.

Σε αίτημα άμεσης διαδικτυακής συνάντησης με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ, προέβη το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, μετά από μεγάλο αριθμό καταγγελιών για αναίτια λάθη στους προσωρινούς πίνακες της 1ΕΑ/2022 που δέχθηκε από τα μέλη της, όπως αναφέρει σε σχετικό έγγραφο η Ομοσπονδία μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Ακολουθεί το έγγραφο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, e-mail: poseepea@yahoo.gr ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

Αθήνα, 26-07-2022

Αρ. Πρωτ.: 27

 Προς:

– Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π, Αθανάσιος Παπαϊωάννου

– Γενική Διευθύντρια του Α.Σ.Ε.Π.,

κα. Καλλιόπη Στάγκα

-Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.,

κα. Δέσποινα Σιμιτζόγλου,

-Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π.& Ε.Β.Π του ΥΠΑΙΘ,

κα. Νεκταρία Φυτουράκη

Θέμα: «Αίτημα του Δ.Σ. του ΠΟΣΕΕΠΕΑ για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ & την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ»

Αξιότιμοι Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμη κα. Γενική Διευθύντρια,

Αξιότιμη κα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π,

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ , με την παρούσα επιστολή , υποβάλει επίσημο αίτημα άμεσης διαδικτυακής συνάντησης, μετά από μεγάλο αριθμό καταγγελιών για αναίτια λάθη στους προσωρινούς πίνακες της 1ΕΑ/2022 που δεχθήκαμε απο τα μέλη μας.

Σημαντικό μέρος των λαθών αυτών δεν έχει διορθωθεί ακόμη. Βασικά αιτήματα προς συζήτηση:

α) Επικαιρωμένα στοιχεία από ΟΠΣΥΔ & Λάθη μοριοδότησης.

 Η πλειονότητα των ατομικών φακέλων των συναδέλφων στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ, είναι έγκυροι και επικαιροποιημένοι, ωστόσο στη διασταύρωση των ατομικών στοιχείων από το φορέα έχουν παρουσιαστεί μία σειρά από ποικίλα λάθη όπως η μη προσμέτρηση προσόντων, κοινωνικών κριτηρίων, κ.α. τα οποία δε μπορούν να

γίνουν ανεκτά καθότι συνάδελφοι άδικα και αδικαιολόγητα θα στερηθούν τη δυνατότητα εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

β) διόρθωση μιας σειράς λαθών και αστοχιών που έγιναν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που αφορούν στη μη ορθή καταχώρηση ή και στην παράλειψη αρχείων υποψηφίων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που συμμετείχαν στις προκηρύξεις 2ΕΑ/2022 & 1ΕΑ/2022 αντιστοίχως,

γ) Μη δυνατότητα επιλογής του ορθού κωδικού από τους υποψηφίους ΕΒΠ ,

 δ) Δυσλειτουργίες που εμφανίζονται λόγω της πρόχειρης και εκ του αποτελέσματος κακοσχεδιασμένης διαδικασίας.

ε) Ενδελεχής έλεγχος ,τόσο της παρούσας όσο και των επόμενων σχετικών προκηρύξεων, και υπό έκδοση προσωρινών πινάκων ΕΕΠ-ΕΒΠ.

στ) Δήλωση προτιμήσεων συναδέλφων ΕΒΠ με οριστικούς πίνακες εφόσον αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να θεραπευτούν με την διαδικασία των ενστάσεων όλες οι στρεβλώσεις των προσωρινών πινάκων,ώστε να αποκατασταθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των προσωρινών πινάκων, που πρόκειται να εκδοθούν περί τα μέσα Αυγούστου.

Η συνάντηση μαζί σας, χρήζει αναγκαία, αφενός για την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν εντοπιστεί -και θα εντοπιστούν-. Αφετέρου, θα περιόριζε σημαντικά τον όγκο των ενστάσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν, και επομένως να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο την έκδοση των οριστικών πινάκων Ειδικής Αγωγής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων .

Όλα τα παραπάνω θέματα, εντείνουν την εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν οι συνάδελφοι λόγω του καθεστώτος των αναπληρωτών.Οι συνάδελφοι έχουν κοπιάσει για να αποκτήσουν τα προσόντα που καταθέτουν και θα ήταν άδικο αυτά να μην προσμετρηθούν, λόγω διοικητικών αστοχιών και παραλείψεων.

Αναμένουμε ,τη θετική απάντησή σας ,στο αίτημά μας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω επικοινωνία και συνεργασία καθώς και τις ενέργειές σας ώστε να μην αδικηθεί κανένας συνάδελφος -μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος          Βουλιώτης Χρήστος

Η Γεν. Γραμματέας           Μαρτίνη Αντιγόνη

Δείτε επίσης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΑΣΕΠ για τα λάθη στους πίνακες ΕΒΠ: Ανακοίνωση του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής 

Διαμαρτυρία για Πίνακες ΕΒΠ από τον ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας: Με οριστικούς να προσληφθούν αναπληρωτές 

Προσωρινός Πίνακας ΕΒΠ-Διαδικασία ενστάσεων: Ενημέρωση από Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια 

Νέα ορθή επανάληψη Προσωρινού Πίνακα ΕΒΠ από το ΑΣΕΠ: Ενστάσεις από 21.07 έως 02.08.2022 

Σχετικά με τον Προσωρινό Πίνακα ΕΒΠ: Πληροφορίες από ΣΕΕΠΕΑ Κεντρ. Μακεδονίας-Επιστολή στο ΑΣΕΠ από ΣΕΕΠΕΑ Δυτ. Ελλάδας 

Απορριπτέοι ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 λόγω κωδικού τίτλου σπουδών: Μιλούν για αστοχία συστήματος ΑΣΕΠ 

Αιτήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για διορισμό: Από Δευτέρα 25 έως Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 | Η Πρόσκληση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση