Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Ερωτήσεις και Απαντήσεις – Των τ.  αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια.

Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22

Επιμέλεια τ. αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

 1. Πόσο διαρκούν οι αιτήσεις  αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22 για τη δήλωση περιοχών;

Από  την Παρασκευή 13.08.2021 έως και την Παρασκευή 20.08.2021. Συμβουλεύουμε τους/ις συναδέλφους να μην περιμένουν τελευταία στιγμή για να υποβάλλουν την αίτηση καθώς μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.

 1. Τι να προσέξω κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στο ΟΠΣΥΔ;

Επιλέγετε αίτηση αναπληρωτή ΕΕΠ ΕΒΠ, κατά την είσοδό σας στο ΟΠΣΥΔ, από το κεντρικό μενού επιλέγοντας το πεδίο «Αιτήσεις» στο οποίο εμφανίζονται οι δυνατές επιλογές των τύπων αίτησης.

Ελέγξετε τα προσωπικά σας στοιχεία και διορθώστε ότι έχει αλλάξει ή είναι λάθος.  Προσοχή οι άρρενες ελέγξτε αν είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό σας φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, ακόμα και αν αυτό δεν εμφανίζεται επικυρωμένο.

Η δήλωση περιοχών είναι υποχρεωτική (από μία έως το σύνολο  των περιοχών  που επιθυμείτε).

Δεν είναι υποχρεωτικό να επιλέξετε,  αν δεν επιθυμείτε,  το πεδίο με το ότι αποδέχεστε τη σύμβαση τρίμηνης διάρκειας.

Στο τελευταίο βήμα  αφού έχετε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της αίτησης έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε «Καταχώριση Αίτησης» ώστε να πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν τροποποιήσετε την αίτηση σας, εντός της ημερομηνίας υποβολής που έχει οριστεί, δεν παράγεται διαφορετικός αριθμός πρωτοκόλλου  ούτε αποστέλλεται κάποιο e-mail επιβεβαίωσης.

 1. Τι αλλάζει φέτος;

Για τους ΠΕ23 και ΠΕ30 υπάρχει ξεχωριστή επιλογή  περιοχής ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ και αφορά τις νέες ΕΔΥ (παλιές ΕΔΕΑΥ) οι οποίες λειτουργούν στα ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΣΥ).

Αναφορικά με την άνωθεν περ. ζ επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 του πρόσφατα ψηφισθέντα ν. 4823/2021 (Α΄ 136) οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στελεχώνονται από μέλη ΠΕ23 και ΠΕ30 σε θέσεις που συνιστώνται και κατανέμονται στα ΚΕΔΑΣΥ. Ως εκ τούτου στην ηλεκτρονική αίτηση στο ΟΠΣΥΔ υφίσταται πλέον ξεχωριστή επιλογή ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ ώστε οι υποψήφιοι των εν λόγω κλάδων να δηλώνουν την προτίμησή τους. Σύμφωνα, δε, με το ως άνω άρθρο με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ιδρύονται τα ΣΔΕΥ με τις σχολικές μονάδες που τα αποτελούν.

Αναμένεται η υπογραφή της κατανομής των 550 θέσεων ΕΔΥ ανά Περιφερειακή Δ/νση και η επιμέρους κατανομή τους ανά Δ/νση Εκπαίδευσης και ΚΕΔΑΣΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι θέσεις στα ΣΔΕΥ – ΚΕΔΑΣΥ αφορούν αποκλειστικά θέσεις στα γενικά σχολεία. Δε γνωρίζουμε ακόμα τα γενικά σχολεία που θα πλαισιώσουν τα καινούργια ΣΔΕΥ.

 1. Θα ολοκληρώνεται η κάλυψη θέσεων με αναπληρωτές σε μια Διεύθυνση-περιοχή και μετά θα προχωράει το σύστημα στην επόμενη;

 Πρώτα θα ληφθεί υπόψη η επιλογή του υποψηφίου στη συγκεκριμένη Διεύθυνση-περιοχή. Οι περιοχές είναι ξεχωριστά ανά διεύθυνση εκπαίδευσης είτε πρωτοβάθμιας, είτε δευτεροβάθμιας. Τα ΚΕΔΑΣΥ είναι ξεχωριστή περιοχή, όπως και τα ΣΔΕΥ σε ΚΕΔΑΣΥ.

Αυτό σημαίνει ότι  αν κάποιος έχει δηλώσει μία συγκεκριμένη περιοχή πρώτη και εκεί έχει θέση ΣΜΕΑΕ, μπορεί να προσληφθεί σε θέση ΣΜΕΑΕ χωρίς να μπορεί ο υποψήφιος να επιλέξει, παρά μόνο σχολείο ΣΜΕΑΕ στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά τη ροή των προσλήψεων προηγούνται οι θέσεις σε ΣΜΕΑΕ και έπονται τα άλλα προγράμματα.

Αν δεν έχει θέση ΣΜΕΑΕ στη συγκεκριμένη περιοχή ή αν ο προηγούμενος στον πίνακα έχει πάρει τη θέση στο ειδικό σχολείο,  τότε θα προσληφθεί στην κενή θέση σε άλλο πρόγραμμα εφόσον υπάρχει  θέση (πίστωση) στη συγκεκριμένη περιοχή.  Δεν θα προσπεράσει το σύστημα δηλαδή  την επιλογή του υποψηφίου της συγκεκριμένης περιοχής αν υπάρχει κενό. Αυτό σημαίνει ότι ο αναπληρωτής δε φεύγει από την περιοχή που έχει επιλέξει.

 1. Αν δεν υποβάλλω δήλωση περιοχών φέτος μπορώ να υποβάλλω κατά το προσεχές  έτος 2022-23 από τη στιγμή που είμαι στους Πίνακες;

Η υποβολή αίτησης είναι προαιρετική, η μη υποβολή της δεν έχει κύρωση, κύρωση έχει η μη ανάληψη υπηρεσίας ή η παραίτηση.

Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους δύναται κάποιος να υποβάλλει αίτηση σε ειδική πρόσκληση ακόμα αν δεν έχει κάνει αίτηση δήλωσης περιοχών κατά την παρούσα φάση.

 1. Η προσμέτρηση υπηρεσίας ισχύει μόνο στο συγκεκριμένο κλάδο και δεν μεταφέρεται πια από κλάδο σε κλάδο;

Σύμφωνα με τον νόμο 4692/2020 άρθρο 42, προσμετράται στο εξής, για διορισμό ή πρόσληψη σε ορισμένο κλάδο, μόνο η εκπαιδευτική υπηρεσία, που παρέχεται στον κλάδο αυτό.

Συγκεκριμένα [Αρχή Τροποποίησης] «β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: αα) μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες, ββ) δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ’ αρ. 133529/ ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης έως κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μήνες.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 42 ΤΟΥ Ν. 4692/20, ΦΕΚ-111 Α/12-6-20 [Τέλος Τροποποίησης].

 1. Κυρώσεις
A. Οι προσωρινοί αναπληρωτές

υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 111
του ως άνω νόμου 4821/2021,
να προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας

 • Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
 • ή βεβαίωση εμβολιασμού
 • ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου
 • ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας
 • ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση.

Εφόσον δεν προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας το απαραίτητο πιστοποιητικό δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία και εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι κυρώσεις των διατάξεων:

Της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019:

“Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος…”

Της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4692/2020:

“Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη…”

B. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,
οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της πρόσληψης, ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό έτος.

Δείτε σχετικά

12 επισημάνσεις για τη δήλωση περιοχών
Σχολεία ΣΔΕΥ Κεντρικής Μακεδονίας | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Νοτίου Αιγαίου | Κατάλογος

__________________

Δείτε επίσης

Διαδικασία τοποθέτησης-ψηφιακής σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ | ΦΕΚ
 Επισημάνσεις επί της Εγκυκλίου πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2021
Αναπληρωτές-προϋπηρεσία: Τέλος στην προσκόμιση δικαιολογητικών
Αναπληρωτές-Σύμβαση εργασίας: Δυνατότητα ηλεκτρονικής εφαρμογής σύμφωνα με τον ν.4823/2021
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων: Μόρια Μεταθέσεων-Κατηγορίες-Δυνατότητα αναζήτησης σχολείων-ΚΕΣΥ
Αναπληρωτές πυρόπληκτων περιοχών: Επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο ΥΠΑΙΘ για μέριμνα και ειδική πρόβλεψη
Ανοιγμα σχολείων Δευτέρα 13.09.2021-Πως θα προσέρχονται εκπαιδευτικοί και μαθητές-Τι θα ισχύσει στα ΑΕΙ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

5 Σχόλια

 1. Αρμένη Κατερίνα σε

  Γνωρίζουμε πόσα και ποια θα είναι τα νέα ΣΔΕΥ όπου θα λειτουργήσουν οι ΕΔΥ;

 2. Μαρίνα Κ. σε

  Καλησπέρα σας θα ήθελα να σας ρωτήσω, από την στιγμή που τρέχει πρώτα η ειδική, αν δηλώσω πχ ειδική Α Αθήνας μειωμένου ωραρίου και μετά στη γενική δηλώσω Α Αθήνας, θα με πάρουν μειωμένου ειδικής ή πλήρους γενικής;

 3. ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΠΠΑ σε

  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ;

Γράψτε μία απάντηση