Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις για Υποδιευθυντές ΔΙΕΚ Σωφρονιστικών Καταστημάτων από 10.01 έως 22.01.2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις για Υποδιευθυντές ΔΙΕΚ Σωφρονιστικών Καταστημάτων από 10.01.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έως  22.01.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 – Η Πρόσκληση

Αιτήσεις για Υποδιευθυντές ΔΙΕΚ Σωφρονιστικών Καταστημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Το ΥΠΑΙΘΑ καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 74 του ν.4763/2020(Α’ 254) , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους των αριθ. πρωτ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) και K1/131397/15.11.2023 (Β΄6675) υπουργικών αποφάσεων, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θητεία τριών (3) ετών στα ακόλουθα δημόσια Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Ι.Ε.Κ. ΑΥΛΩΝΑ 2

2. Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3. Ι.Ε.Κ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι τρία (3) δημόσια Ι.Ε.Κ..

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 10/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και λήγει 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ. που λειτουργεί στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του άρθρου 74 του ν.4763/2020 είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον:

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής,

β) τεσσάρων (4) ετών εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

γ) δύο (2) έτη διδακτική ή/και διοικητική υπηρεσία σε δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης που λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

Εάν η προϋπόθεση αυτή δε μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο ή χωρίς χρόνο υπηρεσίας στις ανωτέρω δομές.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν την προϋπόθεση της ως άνω διετούς διδακτικής ή/και διοικητικής υπηρεσίας επιλέγονται εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους που πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν την προϋπόθεση της διετούς διδακτικής ή/και διοικητικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Σωφρονιστικών Καταστημάτων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 8 της αριθμ. Κ5/76494/21-06-2022 υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει και επιλέγονται σύμφωνα με τις συνολικές μονάδες τους και την προτίμησή τους εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους που έχουν την ανωτέρω διετή εκπαιδευτική υπηρεσία.

Δείτε σε μορφή pdf την Πρόσκληση ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπ/ση-Δηλώσεις Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας 

Από το 2025 τα μη κρατικά Πανεπιστήμια: Ανάλυση του ν/σ “Eλεύθερο Πανεπιστήμιο” από το ΥΠΑΙΘΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση