Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης: Ξεπέρασαν τις 600-Ακολουθούν αιτήσεις για Συμβούλους Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης: Ξεπέρασαν τις 600-Ξεκινά η επεξεργασία τους και ακολουθούν αιτήσεις για θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

“Η χρονική περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης έχει λήξει. Η εφαρμογή θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο για την πρόσβαση στις υποβληθείσες Αιτήσεις υποψηφίων”.

Τα παραπάνω αναφέρονται

στην πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για θέση Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/, μιας και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε την περασμένη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων

ξεπέρασαν τις 600, σύμφωνα με πληροφορίες, για τις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης.

Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων

σειρά έχει η επεξεργασία τους από τα τέσσερα (4) Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και η κοινοποίηση των Προσωρινών Πινάκων των υποψηφίων με τη σχετική μοριοδότηση.

Υπενθυμίζουμε ότι

Α. Το κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021 δεν μοριοδοτείται.

Β. Ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι στο σύνολο των κριτηρίων επιλογής ανέρχεται στις 75 μονάδες.

Γ. Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Προσεχώς

θα ακολουθήσει η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Πριν φύγετε
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση