Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις Μητρώου ΣΔΕ: Παράταση προθεσμίας για Συμβούλους Σταδιοδρομίας-Ψυχολόγους-Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις Μητρώου ΣΔΕ: Παράταση προθεσμίας για Συμβούλους Σταδιοδρομίας-Ψυχολόγους-Εκπαιδευτικό Προσωπικό έως Πέμπτη 26.08.2021.

Αιτήσεις Μητρώου ΣΔΕ

Παράταση έως και την Πέμπτη 26.08.2021 και ώρα 13:00 μ.μ. έδωσε με ανακοίνωσή του το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων (Μητρώο ΣΔΕ) και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του.

Σύμφωνα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Στο 1ο ΣΤΑΔΙΟ,

οι νέοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ, στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους και τα ενταγμένα μέλη του μητρώου να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, εφόσον το επιθυμούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Στο 2ο ΣΤΑΔΙΟ,

θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στην οποία μόνο οι ενταγμένοι στο Μητρώο ΣΔΕ θα καλούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

_______________

Η Ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Θέμα: Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων του 1ου Σταδίου, της υπ ́ αριθμ. 660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκλησης, για την υποβολή αίτησης ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του, στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

Σχετικά με την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων (Μητρώο ΣΔΕ) και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του, στο πλαίσιο της υπ ́ αριθμ. 660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σας ενημερώνει ότι:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του Μητρώου ΣΔΕ, από την Τετάρτη 18-08- 2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως και την Πέμπτη 26-08-2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Δείτε σχετικά

Πρόσκληση Μητρώου ΣΔΕ: Για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων

Δείτε επίσης

Ενταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών ΙΕΠ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό
Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2021-22: Από Δευτέρα 12.07 έως Τετάρτη 25.08.2021
 Πρόσκληση απόσπασης στα Πρότυπα και Πειραματικά μόνιμων και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση