Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις ωρομισθίων Θεάτρου-Κινηματογράφου-Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2024-25 – Από 10 έως 17.07

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις ωρομισθίων Θεάτρου-Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 – Από την Τετάρτη 10 και ώρα 11:00 έως και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00.

Αιτήσεις ωρομισθίων Θεάτρου-Κινηματογράφου και Χορού

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων ΘεάτρουΚινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, κοινοποίησε το ΥΠΑΙΘΑ.

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ

Αιτήσεις ωρομισθίων

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για τη διδασκαλία των κατά περίπτωση αντικειμένων στις κατευθύνσεις Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων και ειδικότερα:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου

• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»

• Για το μάθημα «Κινηματογράφος»

β) Κατεύθυνση Χορού

• Για το μάθημα «Κλασικός Χορός»

• Για το μάθημα «Σύγχρονος Χορός»

• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»

καλεί τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία (έως είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως) στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λ.Τ. Αθηνών, Περιστερίου, Γέρακα, Μεσολογγίου, Αργολίδας, Ηρακλείου Κρήτης, Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Κομοτηνής (σε περίπτωση που αυτό λειτουργήσει), για το σχολικό έτος 2024-2025, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα παραπάνω Σχολεία, ως εξειδικευμένοι στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού, από την Τετάρτη 10 και ώρα 11:00 έως και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δικτυακής Πύλης e-IEP – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π. – (https://iep.edu.gr/services/mitroo), η οποία περιέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία και επέχει για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σε ό, τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται.

Οι νέοι υποψήφιοι, πριν από την υποβολή αίτησης για ένταξη στους οικείους πίνακες ωρομισθίων Καλλιτεχνικών Σχολείων, θα πρέπει να εγγραφούν στην ως άνω ιστοσελίδα, ώστε να αποκτήσουν «όνομα χρήστη» και «κωδικό πρόσβασης» στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, και ακολούθως να δημιουργήσουν τον προσωπικό φάκελο προσόντων (portfolio) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω υπ’ αριθμ. 69905/Ε1/21-6-2024 (Β΄ 3631, ΑΔΑ: Ψ1Μ946ΝΚΠΔ-ΓΜΖ) υ.α..

Στους ήδη εγγεγραμμένους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης/τροποποίησης, κατά τα ανωτέρω, των ήδη υπαρχόντων φακέλων (portfolio) [περ. α, β, γ και ε, βλ. παρακάτω]. Κατ’ εξαίρεση και ειδικά για τον φάκελο επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων [περ. δ, βλ. παρακάτω]1 οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεταφορτώσουν στον προσωπικό φάκελο προσόντων (portfolio) εκ νέου όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τα νέα κριτήρια της αριθμ. 69905/Ε1/21-6-2024 υ.α..

Δείτε επίσης

Χαρτογράφηση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Αριθμητικά δεδομένα μαθητών-εκπ/κών-σχολ. μονάδων 

Οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας 2024: Σύνολο 3.450-Τα 2.621 στη Γενική εκπ/ση και τα 829 στην ΕΑΕ 

Πότε έχουν δικαίωμα μετάθεσης στη γενική οι διορισθέντες εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή το 2020 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση