Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις παραίτησης και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών 2024 μετά τις ανακλήσεις | Πίνακες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις παραίτησης και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τις ανακλήσεις – Πίνακες από τον Patreas.

Αιτήσεις παραίτησης και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις

Πίνακες με τις αιτήσεις παραίτησης και τις αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2024, μετά τις ανακλήσεις, κοινοποίησε ο χρήστης Patreas στο εκπαιδευτικό Φόρουμ pde.

Συνολικά για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουμε 1.801 αιτήσεις παραίτησης και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών, τη στιγμή που πριν τις ανακλήσεις είχαμε 2.033 ενώ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουμε 2.244 και πριν τις ανακλήσεις είχαμε 2.516.

Γενικό σύνολο αιτήσεων παραίτησης και αυτοδίκαιων αποχωρήσεων εκπαιδευτικών Α.θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μετά τις ανακλήσεις 4.045, από τις 4.549 αιτήσεις πριν τις ανακλήσεις.

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
Αναφορικά με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) είχαμε 10 αιτήσεις παραίτησης και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις, τις εξής:
Πρωτοβάθμια: ΠΕ23: 1, ΠΕ25: 1, ΠΕ28: 1, ΠΕ30: 4
Δευτεροβάθμια: ΠΕ29: 2, ΠΕ30: 1

———————————-

Ακολουθούν οι Πίνακες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Α. Αιτήσεις Παραίτησης και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2024 (μετά τις ανακλήσεις)

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΠΕ05 12 0 12
ΠΕ06 93 0 93
ΠΕ07 4 0 4
ΠΕ08 2 0 2
ΠΕ11 123 5 128
ΠΕ23 0 1 1
ΠΕ25 0 1 1
ΠΕ28 0 1 1
ΠΕ30 0 4 4
ΠΕ60 207 8 215
ΠΕ70 1225 89 1314
ΠΕ71 0 1 1
ΠΕ73 6 0 6
ΠΕ79.01 14 0 14
ΠΕ86 5 0 5
ΣΥΝΟΛΟ 1691 110 1801

 

Β. Αιτήσεις Παραίτησης και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2024 (μετά τις ανακλήσεις)

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΠΕ01 102 0 102
ΠΕ02 445 2 447
ΠΕ03 333 3 336
ΠΕ04.01 173 0 173
ΠΕ04.02 86 0 86
ΠΕ04.04 38 0 38
ΠΕ04.05 45 0 45
ΠΕ05 90 0 90
ΠΕ06 106 1 107
ΠΕ07 38 0 38
ΠΕ08 25 2 27
ΠΕ11 151 1 152
ΠΕ29 0 2 2
ΠΕ30 0 1 1
ΠΕ34 1 0 1
ΠΕ78 73 0 73
ΠΕ79.01 25 0 25
ΠΕ80 109 1 110
ΠΕ81 42 0 42
ΠΕ82 74 0 74
ΠΕ83 39 0 39
ΠΕ84 17 0 17
ΠΕ85 11 0 11
ΠΕ86 79 0 79
ΠΕ87.01 9 0 9
ΠΕ87.02 11 0 11
ΠΕ87.03 2 0 2
ΠΕ87.04 11 0 11
ΠΕ87.05 1 0 1
ΠΕ87.06 1 0 1
ΠΕ87.08 1 0 1
ΠΕ87.09 4 0 4
ΠΕ87.10 1 0 1
ΠΕ88.01 13 0 13
ΠΕ88.02 13 1 14
ΠΕ88.03 4 0 4
ΠΕ88.04 1 0 1
ΠΕ88.05 1 0 1
ΠΕ89.01 6 1 7
ΠΕ89.02 0 1 1
ΠΕ90 2 0 2
ΤΕ01.04 5 0 5
ΤΕ01.06 5 0 5
ΤΕ01.07 4 0 4
ΤΕ01.19 3 0 3
ΤΕ01.20 1 0 1
ΤΕ02.01 1 0 1
ΤΕ02.02 7 1 8
ΤΕ02.04 1 0 1
ΤΕ02.05 0 1 1
ΔΕ01.14 0 1 1
ΔΕ02.01 6 0 6
ΔΕ02.02 9 0 9
ΣΥΝΟΛΟ 2225 19 2244

Δείτε σχετικά

Αριθμοί συνταξιοδοτήσεων ετών 2024-2023-2022 και το Χρονοδιάγραμμα συνταξιοδοτήσεων-Μεταθέσεων-Αποσπάσεων 2024 

Πίνακες με τις 4.549 αιτήσεις παραίτησης και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας για το 2024, πριν τις ανακλήσεις

Συνταξιοδοτήσεις ανά νομό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης | Πίνακας, πριν τις ανακλήσεις 

Δείτε επίσης

Υπουργείο Παιδείας: Οτι θα ισχύσει για τις νέες οργανικές των εκπαιδευτικών θα ισχύσει και για το ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση