Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις Προκηρύξεων 1ΕΑ και 2ΕΑ/2022: Τα βήματα της αίτησης ΑΣΕΠ και της κατάθεσης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις Προκηρύξεων 1ΕΑ και 2ΕΑ/2022: Τα βήματα για την αίτηση στο ΑΣΕΠ και την κατάθεση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ – Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια.

Τα βήματα των Αιτήσεων

Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια

Βήμα 1ο: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr)

Η προθεσμία αιτήσεων αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Δείτε την Προκήρυξη 1ΕΑ/2022 ΕΔΩ

Δείτε την Προκήρυξη 2ΕΑ/2022 ΕΔΩ

Για την αίτηση ΑΣΕΠ χρειάζεται η έκδοση παραβόλου 3 ευρώ  (κωδικός παραβόλου 8223) πληρωμένο αποκλειστικά έως 23.05.02022 και ώρα 14:00 – Δείτε τη διαδικασία ΕΔΩ

Βήμα 2ο:  Υποβολή αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

Η προθεσμία αρχίζει την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ

Επισημάνσεις
  1. Η ημερομηνία περάτωσης της κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται λίγες ημέρες μετά την περάτωση της προθεσμίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ώστε όποιος θελήσει να καταθέσει αίτηση στο ΑΣΕΠ την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, να έχει το χρόνο να καταθέσει τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ, μιας και η αίτηση στο ΑΣΕΠ προηγείται της κατάθεσης δικαιολογητικών. στο ΟΠΣΥΔ.
  2. Στην αίτηση που θα γίνει στο ΟΠΣΥΔ θα υπάρχει πεδίο στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης στο ΑΣΕΠ.
  3. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) θα αναρτηθεί αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για την κατάθεση δικαιολογητικών.
Επίσης

Σε ότι αφορά στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022 για τα μέλη ΕΒΠ συστήνουμε – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Μεταπτυχιακά με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία-Ολες οι Αποφάσεις σε ένα αρχείο – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Προσοχή!

1. Εάν έχετε υποβάλλει τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ και έχετε παραλείψει να τικάρετε τα αντίστοιχα κουτάκια στην αίτηση στο ΑΣΕΠ, τότε τα δικαιολογητικά σας δε θα υπολογιστούν και δε θα μετρήσουν στην πρόταξη ή μοριοδότησή σας.

2. Για τους κλάδους ΕΕΠ που απαιτείται βεβαίωση/ ταυτότητα συλλόγων χρειάζεται να καταχωρηθεί στο ΟΠΣΥΔ το νέο έγγραφο το οποίο θα είναι σε ισχύ, όπως ορίζεται.

3. Το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και να υποβληθεί στο ΟΠΣΥΔ το νέο έγγραφο, για όσους το χρησιμοποιήσουν για τη μοριοδότησή τους.

4. Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι, ήδη, καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών.

Τονίζουμε ότι

ως πρώην αιρετοί και κατανοώντας το άγχος και τις δυσκολίες των υποψηφίων συγκεντρώνουμε ερωτήματα και τα υποβάλλουμε στους αρμόδιους, ώστε να ενημερώνουμε για κάθε θέμα που θεωρούμε σημαντικό.

Ωστόσο σε καμία περίπτωση δε φέρουμε ευθύνη για το πώς θα συμπληρωθεί ατομικά η αίτηση στο ΑΣΕΠ και πώς θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ.

Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε θερμά να διαβάσετε προσεκτικά τις Προκηρύξεις 1ΕΑ και 2ΕΑ καθώς και την Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ΕΕΠ-ΕΒΠ Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 

Προκήρυξη 1ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων και κατάταξης μελών ΕΒΠ 

Προκήρυξη 2ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων και κατάταξης μελών ΕΕΠ 

Εκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου/e-paravolo: Το ΑΣΕΠ παραθέτει οδηγίες βήμα-βήμα 

Μοριοδότηση προϋπηρεσίας δυσπρόσιτων-τρίμηνων συμβάσεων: Τι προβλέπουν οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 

Προσμέτρηση προϋπηρεσίας κλάδου ΠΕ87.02 ως ΠΕ25 Σχολ. Νοσηλευτών και ΤΕ01.30 ως ΕΒΠ

Πριν φύγετε

Μεταπτυχιακά με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία-Ολες οι Αποφάσεις 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση