Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αίτηση γονέων για Παράλληλη Στήριξη: Παραδείγματα για ορθή συμπλήρωση Υποδείγματος από το ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Αίτηση γονέων για Παράλληλη Στήριξη: Παραδείγματα για ορθή συμπλήρωση από το ΥΠΑΙΘ- Αναφορικά με τα Σχ.Έτη που έχουν μεσολαβήσει από την έκδοση της κατατεθείσας γνωμάτευσης/εισήγησης.
Αίτηση γονέων για Παράλληλη Στήριξη
Παραδείγματα περιπτώσεων αναφορικά με τη συμπλήρωση της φόρμας αίτησης του γονέα ή κηδεμόνα για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης ή στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό  μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022, απέστειλε η Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες της χώρας.
Συγκεκριμένα τα παραδείγματα που παρατίθενται έχουν να κάνουν με την απάντηση του ερωτήματος “Σχ.Έτη που έχουν μεσολαβήσει από την έκδοση της κατατεθείσας γνωμάτευσης/εισήγησης για “Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση” ή για στήριξη από “Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό” του ΝΕΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1-(10-06-2021).
Αναλυτικά τα Παραδείγματα

Καλημέρα σας, καθώς μας ζητήθηκαν παραδείγματα περιπτώσεων για την απάντηση του ερωτήματος «Σχ.Έτη που έχουν μεσολαβήσει από την έκδοση της κατατεθείσας γνωμάτευσης/εισήγησης για «Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση» ή για στήριξη από «Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό» του ΝΕΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1-(10-06-2021), παραθέτουμε τα εξής τέσσερα (4):

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:

Έστω μαθητής που το σχολ. έτος 2018-19 φοιτούσε στην Α’ Δημοτικού. Έστω ότι την 1η Ιουνίου 2019 εκδόθηκε γνωμάτευση/ εισήγηση για τον μαθητή αυτόν για Παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό.

Με βάσει το ανωτέρω ερώτημα που έχει τεθεί στο ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- (10-6-2021), θα επιλέξει ο/η γονέας/κηδεμόνας την ένδειξη: 2 σχολικά έτη (2018-2019).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:

Έστω μαθητής που το σχολ. έτος 2019-2020 φοιτούσε στην A’ Δημοτικού. Έστω ότι την 15 Σεπτεμβρίου 2019 εκδόθηκε γνωμάτευση/ εισήγηση για τον μαθητή αυτόν για Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό.

Με βάσει το ανωτέρω ερώτημα που έχει τεθεί στο ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- (10-6-2021) θα επιλέξει ο/η γονέας/κηδεμόνας την ένδειξη: Προηγούμενο σχολικό έτος (2019-2020).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3:

Έστω μαθητής που το σχολ. έτος 2020-2021 φοιτά στην Α’ Δημοτικού. Έστω ότι την 10 Οκτωβρίου 2020 εκδόθηκε γνωμάτευση/ εισήγηση για τον μαθητή αυτόν για Παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό.

Με βάσει το ανωτέρω ερώτημα που έχει τεθεί στο ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- (10-6-2021) θα επιλέξει ο/η γονέας/κηδεμόνας την ένδειξη: Τρέχον σχολικό έτος (2020-2021).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4:

Έστω μαθητής που το σχολ. έτος 2020-2021 φοιτά στην Α’ Δημοτικού. Έστω ότι την 6η Ιουνίου 2021 εκδόθηκε γνωμάτευση/ εισήγηση για τον μαθητή αυτόν για Παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό.

Με βάσει το ανωτέρω ερώτημα που έχει τεθεί στο ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- (10-6-2021) θα επιλέξει ο/η γονέας/κηδεμόνας την ένδειξη: Τρέχον σχολικό έτος (2020-2021).

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2021-22: Διαδικασία-Εγκρίσεις-Εκπαιδευτικοί-ΕΒΠ-Σχολικοί Νοσηλευτές

Δείτε επίσης

Αποζημίωση σε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό από πίνακα γενικής
Διάταξη: Δωρεάν σίτιση και διαμονή για ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές από τους Δήμους
Αναπληρωτές-επίδομα μη ληφθείσας άδειας: Πως υπολογίζεται-Πότε καταβάλλεται
 Οδηγίες ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής Α Φάση 2021-22: Λειτουργία ΤΥ-ΖΕΠ σε δημοτικά σχολεία της χώρας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση