Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ακατάλληλοι χώροι σε Νηπιαγωγεία: Ερώτηση στη Βουλή για έλλειψη κατάλληλων κτηριακών υποδομών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ακατάλληλοι χώροι σε Νηπιαγωγεία: Ερώτηση στη Βουλή – Αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ακατάλληλοι χώροι σε Νηπιαγωγεία

Για ακατάλληλους χώρους, ανύπαρκτες κτηριακές προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές των δημοσίων Νηπιαγωγείων μιλά η Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κα Σοφία Ασημακοπούλου, σε σχετική Ερώτηση την οποία κατέθεσε στη Βουλή στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με την οποία ρωτά, μεταξύ άλλων, την Υπουργό ΠΑΙΘ και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών:

  • Αν είναι στις προθέσεις τους να θεσμοθετήσουν κτηριακές και τεχνικές προδιαγραφές για τα κτηριακά συγκροτήματα των νηπιαγωγείων, που θα ενσωματώνουν τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες.
  • Αν είναι στις προθέσεις τους ο προγραμματισμός και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων Μονάδων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
  • Αν συμφωνούν  ότι είναι απαραίτητη η σύσταση κατάλληλου δημόσιου Φορέα, που θα συντονίζει και θα κατέχει θεσμικά την συνολική εποπτεία την εφ’ όλης της ύλης (τεχνικής και εκπαιδευτικής) υλοποίηση της υποχρεωτικής προσχολικής διετούς εκπαίδευσης.

Η Βουλευτής επικαλείται μάλιστα τον “Συνήγορο του Πολίτη“, ο οποίος έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών περί της έλλειψης κατάλληλων κτηριακών υποδομών των δημοσίων νηπιαγωγείων και έχει αποστείλει σχετικές επιστολές στα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και μεταφορών και Υποδομών.

Ακολουθεί η Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 22/11/2022

Της: Σοφίας – Χάιδως Ασημακοπούλου, Βουλευτού Β΄ Πειραιά

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Ακατάλληλοι χώροι, ανύπαρκτες κτηριακές προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές των δημοσίων νηπιαγωγείων»

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Οι ερωτήσεις στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου για τις συνθήκες φοίτησης των νηπίων στην δίχρονη προσχολική αγωγή διαπιστώνουμε ότι είναι πάρα πολλές. Η δυσαρέσκεια και η ανησυχία των γονέων είναι πολυδιατυπωμένη.

Ο «Συνήγορος του Πολίτη», σε δύο επιστολές που απέστειλε προς αμφότερους τους ερωτώμενους της παρούσας (η πρώτη στις 5/4/2022 και η δεύτερη στις 22/6/2022), αναφέρουν, πως η Αρχή έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών περί της έλλειψης κατάλληλων κτηριακών υποδομών των δημοσίων νηπιαγωγείων.

Στις ως άνω επιστολές επισημαίνεται ότι, ο αριθμός των συγκεκριμένων αναφορών αυξήθηκε με την θέσπιση της διετούς υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων. Τα προβλήματα που αναδεικνύονται αφορούν στη μη ορθή επιλογή χώρων στέγασης των νηπιαγωγείων, σε πολεοδομικές παραβάσεις εντός των σχετικών υφιστάμενων δομών, αλλά, κυρίως, στην έλλειψη ενιαίων και σαφώς καθορισμένων κτηριακών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την διαρρύθμιση των κτηρίων που θα φιλοξενήσουν νηπιαγωγεία, με αποτέλεσμα, οι σχετικοί χώροι να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νηπίων.

Το ζήτημα έλλειψης κατάλληλων υποδομών για την φοίτηση των νηπίων, που έγινε πιο έντονο μετά την θέσπιση της δίχρονης προσχολικής αγωγής (άρ. 33, ν. 4521/2018) και οι εξαιρέσεις επί των βασικών πολεοδομικών κανόνων για την: «…αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της εφαρμογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης…» (άρ. 220, του ν.4610/2019) είχαν, ως αποτέλεσμα, την εμφάνιση μη άρτιων σχετικών κτηριακών υποδομών, γεγονός που απαξιώνει κάθε θετική εκπαιδευτική προσπάθεια των νηπιαγωγών.

Από την σχετική αυτοψία των αρμοδίων Υπηρεσιών, μάθαμε ότι διαπιστώθηκε, πως πολλά νηπιαγωγεία δεν είναι κατάλληλα για την στέγαση των νηπίων, είτε γιατί, εξ’ αρχής, έχει επιλεγεί ακατάλληλο κτήριο, είτε γιατί δεν έχουν πραγματοποιηθεί ορθά οι εντός των χώρων τους απαιτούμενες κατασκευαστικές εργασίες, ώστε να ανταποκρίνεται ο χώρος φιλοξενίας στις ανάγκες των νηπίων.

Σε αρκετά, δε, κτήρια νηπιαγωγείων δεν τηρούνταν στοιχειώδεις πολεοδομικές διατάξεις (πχ: παράλειψη αλλαγής χρήσης χώρου από κατάστημα, πολεοδομικές παραβάσεις) ή οι διατάξεις περί πυροπροστασίας. Κατόπιν έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη, αναδείχθηκε ότι, δεν είναι θεσπισμένες οι ενδεδειγμένες κτηριακές προϋποθέσεις και οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές για τα νηπιαγωγεία, προκειμένου η αρμόδια Δημόσια Διοίκηση να υποχρεούται να τις λαμβάνει υπόψη, κατά το στάδιο της κατασκευής, ενοικίασης ή ανακαίνισης των ανωτέρω χώρων.

Διαπιστώνεται, δε, κατόπιν αυτοψίας των αρμοδίων υπηρεσιών ότι, πολλά νηπιαγωγεία δεν είναι κατάλληλα για την στέγαση των νηπίων, είτε γιατί, εξ’ αρχής, έχει επιλεγεί ακατάλληλο κτήριο, είτε γιατί δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες κατασκευαστικές εργασίες εντός τους, ώστε να ανταποκρίνεται ο εσωτερικός τους χώρος στις ανάγκες φιλοξενίας των νηπίων. Μία από τις βασικές αιτίες της διαμορφωθείσας κατάστασης, σύμφωνα με τον «Συνήγορο του Πολίτη», είναι η απουσία κεντρικού δημόσιου Φορέα συντονισμού και υλοποίησης του ανωτέρω έργου.

Οι απαντήσεις που δίνουν τα αρμόδια Υπουργεία, στις Ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, εστιάζουν στο άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας στ’, του Ν.3463/2006 και στο άρθρο 94, παρ. 4, του Ν.3852/2010 και με τον τρόπο αυτό μας λένε, εμμέσως ότι, τα παράπονα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, δήθεν, να τα κάνουν αποκλειστικά στην/στον δήμαρχο της περιοχής.

Όμως, σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.7/74054/Δ1/15.06.20: «Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα Στελέχη Εκπαίδευσης οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ.), ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Πριν την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφονται τα προβλήματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας και διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου και στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας των νηπιαγωγείων (κτηριακές υποδομές, ασφάλεια, αισθητική και υγιεινή χώρων, εξοπλισμός)».

Τα παραπάνω αποδεικνύουν την υπάρχουσα θεσμική εμπλοκή των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης στην διαμόρφωση των προϋποθέσεων μιας εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών Μονάδων. Ο χώρος του νηπιαγωγείου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με επιπολαιότητα, αλλά να χαρακτηρίζεται από σύγχρονες προδιαγραφές, στην βάση διεθνών προτύπων, προάγοντας την εύρυθμη και μακροχρόνια λειτουργία του.

Δεν είναι τυχαίο, που κάποιοι θεωρούν ότι, το περιβάλλον είναι «ο τρίτος δάσκαλος» (σ.31), μαζί με την ομάδα των δύο παιδαγωγών που διδάσκουν το κάθε παιδί. Επίσης, οι ερευνητές θεωρούν ότι, η σημαντικότητα της ποιότητας της αίθουσας διδασκαλίας είναι, τόσο μεγαλύτερη, όσο μικρότερη είναι η ηλικία των παιδιών, και επομένως, η σχολική βαθμίδα στην οποία φοιτούν (σ. 770). Διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι, η προσχολική αγωγή και εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά, τόσο για την ψυχολογία τους, όσο και για την διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητας τους.

Παρόμοια δήλωση είχατε κάνει, μάλιστα, και εσείς, σε συνέντευξη τύπου, προεκλογικά. Είχατε δηλώσει ότι: «η ΝΔ δίνει προτεραιότητα στην προσχολική αγωγή… Οι έρευνες έχουν δείξει πως οι αλλαγές που συντελούνται στον ανθρώπινο εγκέφαλο τα χρόνια από μηδέν έως έξι, είναι πολλαπλάσιες αυτών που συντελούνται τα επόμενα χρόνια».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Συμφωνείτε στο ότι είναι απαραίτητη η σύσταση κατάλληλου δημόσιου Φορέα, που θα συντονίζει και θα κατέχει θεσμικά την συνολική εποπτεία την εφ’ όλης της ύλης (τεχνικής και εκπαιδευτικής) υλοποίηση της υποχρεωτικής προσχολικής διετούς εκπαίδευσης;

2. Είναι στις προθέσεις σας να θεσμοθετήσετε κτηριακές και τεχνικές προδιαγραφές για τα κτηριακά συγκροτήματα των νηπιαγωγείων, που θα ενσωματώνουν τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες, καθώς και να προβείτε στην πρόβλεψη του κατάλληλου νομικού πλαισίου, προκειμένου η Δημόσια Διοίκηση να είναι υποχρεωμένη για την εφαρμογή τους, όπως προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη;

3. Είναι στις προθέσεις σας ο προγραμματισμός ενός ολοκληρωμένου ελέγχου των υφιστάμενων Μονάδων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διαπιστωθεί το εάν αυτές ανταποκρίνονται στις ενδεδειγμένες ισχύουσες κτηριακές απαιτήσεις (βάσει πολεοδομικής νομοθεσίας και κανόνων πυροπροστασίας);

4. Είναι στις προθέσεις σας ο προγραμματισμός και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων Μονάδων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, ώστε να είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες κτηριακές και τεχνικές προδιαγραφές, που αφορούν στα κτηριακά συγκροτήματα των νηπιαγωγείων;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε επίσης

Νηπιαγωγεία-Συνήγορος του Πολίτη: Ελλειψη κτιριολογικού κανονισμού και προδιαγραφών-Προτάσεις 

Δείτε επίσης

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών ΠΕ04-Φυσικών Επιστημών από Προγράμματα/Δομές της εκπαίδευσης: Ερώτηση στη Βουλή 

Μείωση μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στα Λύκεια χωρίς αιτιολόγηση: Ερώτηση στη Βουλή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση