Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ακύρωση εγκυκλίου αδειών ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ακύρωση εγκυκλίου αδειών ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά την Απόφαση του ΣτΕ-Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ακύρωση εγκυκλίου αδειών ανατροφής

Ακυρώνεται η υπ. αριθμ. 108357/Ε3/21-8-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα τη χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος ΕΕΠ- ΕΒΠ, σύμφωνα με το έγγραφο υπ. αριθμ. 11919/Ε3/3-2-2022 του ΥΠΑΙΘ, το οποίο εστάλη στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Η  Εγκύκλιος σχετικά με τις άδειες ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ακυρώθηκε με την  Απόφαση 2367/2021 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Ακύρωση Εγκυκλίου άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος ΕΕΠ- ΕΒΠ

_______________

Επί της Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ προσέφυγε

στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) νεοδιόριστη εκπαιδευτικός και η υπόθεση εκδικάστηκε στη 7μελή σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ.

Το ΣτΕ με την 2367/2021 Απόφασή του

ακύρωσε την Εγκύκλιο 108357/Ε1/21.08.20 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς προσθέτει κανονιστικές ρυθμίσεις και στερείται νομοθετικού ερείσματος.

_______________

Δείτε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με το οποίο ακυρώνεται η Εγκύκλιος για την άδεια ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Μαρούσι, 3 Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 11919/Ε3

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. κατόπιν της έκδοσης της Α2367/16-12-2021 απόφασης του ΣτΕ

Με την αριθ. Α2367/16-12-2021 απόφαση της 7-μελούς σύνθεσης του Τμήματος Γ΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έγινε δεκτή αίτηση ακύρωσης εκπαιδευτικού κατά της αριθ. 108357/Ε3/21-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) εγκυκλίου της υπηρεσίας μας.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, σας αναφέρουμε ότι ακυρώνεται η υπ’ αριθ. 108357/Ε3/21-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗΙΦΧ) εγκύκλιος.

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση