“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αξιολόγηση υποψηφίων προς μετάταξη στο Υπουργείο Παιδείας: Συγκρότηση τριμελούς οργάνου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αξιολόγηση υποψηφίων προς μετάταξη στο Υπουργείο Παιδείας: Συγκρότηση τριμελούς οργάνου στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2019 – Κάλυψη ογδόντα επτά (87) κενών θέσεων.

Αξιολόγηση υποψηφίων προς μετάταξη

Με απόφασή της η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως συγκρότησε τριμελές όργανο αξιολόγησης των υποψηφίων για την κάλυψη ογδόντα επτά (87) κενών θέσεων με μετάταξη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2019.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και ορισμός μελών τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2019.

Συγκροτούμε τριμελές όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ.1,2 και 3 του άρθρου 7 και με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.4674/20 (ΦΕΚ 53 Α΄) αξιολόγησης των υποψηφίων για την κάλυψη ογδόντα επτά (87) κενών θέσεων με μετάταξη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2019 και ορίζουμε τα μέλη αυτού ως εξής:

Τα μέλη
  1. Παναγιώτης Πασσάς, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος,
  2. Μαρία Γεωργούση, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως Μέλος,
  3. Ευάγγελος Μπαζούλης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων, ως Μέλος.
Γραμματέας

Γραμματέας για την υποστήριξη του ως άνω οργάνου ορίζεται η Μαργαρίτα-Ευαγγελία Τριανταφυλλοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄ Κινητικότητας Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, με αναπληρώτρια την Βασιλική Κουτσόγεωργα, διοικητική υπάλληλο του Τμήματος Γ΄ Κινητικότητας Προσωπικού.

Στο ως άνω όργανο παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και συμμετέχει ως παρατηρητής, ο Αθανάσιος Ρούσκας, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Διορισμοί στην Ειδική/Γενική-Μετατάξεις-Επαναλειτουργία σχολείων: Ενημέρωση
Πίνακες εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ: Τέλη Μαΐου η Ειδική-250 ενστάσεις ακόμη-Με Προσωρινούς η Γενική-Ενημέρωση Ν. Φασφαλή
Αδειες εκπαιδευτικών λόγω κορονοϊού: Συμπληρωματική ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ
Εγγραφα αιτήσεων αδειών ειδικού σκοπού εκπαιδευτικών: Παράθεση νομοθεσίας
Μοριοδότηση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά σχολεία Λουξεμβούργο Ι και Βρυξέλλες ΙΙΙ | Πίνακας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση